MENU Menu
of
ie-net ingenieur deskundigen
Home / Afdelingen / ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars

De Deelgroep ie-net ingenieur-deskundigen en bemiddelaars wil hét centrale aanspreekpunt zijn voor alles wat betrekking heeft op deskundigenonderzoeken door ingenieurs in de breedste betekenis van het woord, en dit zowel vanuit het perspectief van het rechtscollege, de rechtszoekende als de deskundige.

De Deelgroep wil zich actief inzetten voor de afbouw van de gerechtelijke achterstand en het efficiënt(er) maken van de rechtsgang en in het.bijzonder de geschillenbeslechting door: 

  1. de verdere professionalisering van de uitvoering van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenopdrachten na te streven
  2. een belangrijke rol te spelen in arbitrage en bindende derdenbeslissingen (“umpire”, Dispute Avoidance, Adjudication  & Resolution Boards)
  3. in te zetten op bemiddeling.

Verkiezingsmemorandum 2024

Lees hier het ie-net verkiezingsmemorandum 2024 deel gerechtsdeskundigen en bemiddelaars in beide landstalen Nederlands en Frans 

Find an Expert II

Oproep van IEEE-EEEI om mee te werken aan het project "Find an Expert II".
...

Minister Van Quickenborne deelt ambitieuze plannen met ie-net

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, schreef het voorwoord voor het boek ‘Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn’. Bij de officiële voorstelling van het boek gaf hij voor een onlinepubliek van ruim 350 toehoorders een mooie inkijk over hoe hij met zijn ‘Team Justitie’ ons justitieapparaat op een hedendaagse leest wil schoeien. Daarbij gaat hij uit van vijf speerpunten en mikt hij vooral op een doorgedreven informatisering en digitalisering.

Lees hier het artikel verschenen in ILYA - februari 2022

De macht van big data en de onmacht van Justitie om ermee om te gaan

Johan Decorte vond als auteur van het boek "Big Data, een revolutie ontrafeld" een sparringpartner in jurist Pierre Thiriar. Ze vonden elkaar naar aanleiding van de publicatie van het boek en gingen samen in gesprek.

Lees hier het dubbelinterview verschenen in ILYA - februari 2022

Informele reflectienota ter voorbereiding van het colloquium Uitdagingen van het deskundigenonderzoek

...

Bent u als gerechtsdeskundige in lijn met de GDPR? 

ie-net-leden kunnen op basis van een GDPR-vragenlijst een audit...

Stageplaatsen/peterschap voor kandidaat-gerechtsdeskundigen

Een kleine werkgroep heeft zich gebogen over het idee van het aanbieden van stageplaatsen c.q. een systeem van peterschap voor jonge deskundigen die de ambitie hebben om als gerechtsdeskundige te worden aangesteld doch praktische ervaring missen. 

Hebt u suggesties of ideeën? Stuur een e-mail naar deelgroepdeskundigen@ie-net.be.

Bekijk hier het voorstel van stageplaatsen/peterschap

Contactgegevens en richtlijnen van de Nederlandstalige griffies:

De contactgegevens en desgevallend richtlijnen c.q....