MENU Menu
of
ie-net ingenieur deskundigen
Home / Afdelingen / ie-net ingenieur-deskundigen & bemiddelaars

ie-net ingenieur-deskundigen & bemiddelaars

De Deelgroep ie-net ingenieur-deskundigen en bemiddelaars wil hét centrale aanspreekpunt zijn voor alles wat betrekking heeft op deskundigenonderzoeken door ingenieurs in de breedste betekenis van het woord, en dit zowel vanuit het perspectief van het rechtscollege, de rechtszoekende als de deskundige.

De Deelgroep wil zich actief inzetten voor de afbouw van de gerechtelijke achterstand en het efficiënt(er) maken van de rechtsgang en in het.bijzonder de geschillenbeslechting door: 

  1. de verdere professionalisering van de uitvoering van gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenopdrachten na te streven
  2. een belangrijke rol te spelen in arbitrage en bindende derdenbeslissingen (“umpire”, Dispute Avoidance, Adjudication  & Resolution Boards)
  3. in te zetten op bemiddeling.

Informele reflectienota ter voorbereiding van het colloquium Uitdagingen van het deskundigenonderzoek

...

Bent u als gerechtsdeskundige in lijn met de GDPR? 

ie-net-leden kunnen op basis van een GDPR-vragenlijst een audit...

Stageplaatsen/peterschap voor kandidaat-gerechtsdeskundigen

Een kleine werkgroep heeft zich gebogen over het idee van het aanbieden van stageplaatsen c.q. een systeem van peterschap voor jonge deskundigen die de ambitie hebben om als gerechtsdeskundige te worden aangesteld doch praktische ervaring missen. 

Hebt u suggesties of ideeën? Stuur een e-mail naar deelgroepdeskundigen@ie-net.be.

Bekijk hier het voorstel van stageplaatsen/peterschap

ADR (Alternative Dispute Resolution) in de bouwsector i.h.b. het stilliggen van werven tengevolge van Covid-19

In navolging van ons initiatief “Covid-19 Alternatieve Dispuut Preventie & Oplossing” (zie rubriek Nieuws) hebben we een lijst met potentiële bemiddelaars en arbiters opgesteld. Zij kunnen worden ingezet ter ontmijning van (dreigende) geschillen tussen bouwheren, aannemers en/of ontwerpers, zowel in de private als in de publieke sfeer.

Bekijk hier de lijst van potentiële (erkende) bemiddelaars en/of arbiters in bouwprojecten

Groepspolis beroepsaansprakelijkheid ingenieur-deskundigen

De werkgroep ingenieur-deskundigen en bemiddelaars onderzoekt...