MENU Menu
of
Formulier
Home / Formulier / Klachten

Klachten

We willen als ie-net ingenieursvereniging graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening.
Toch loopt het soms anders.
Dit vinden wij vervelend.
Laat ons weten wat je klacht is, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Hoe kan je een klacht indienen?

Vul onderstaand klachtenformulier in. Je kan ook een e-mail sturen naar klachten@ie-net.be of een brief naar ie-net ingenieursvereniging vzw, t.a.v. Nancy Vercammen – algemeen directeur – Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen.

Wat gebeurt er nadat je een klacht heb ingediend?

Je ontvangt per e-mail of post binnen de 7 kalenderdagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht en de naam van de persoon die je klacht afhandelt.
Uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen ontvang je een mail of brief met het antwoord op je klacht. 

Wat als je niet akkoord bent met de reactie op je klacht ? 

Je kan je wenden tot het bestuursorgaan van ie-net ingenieursvereniging. Dit kan door een e-mail te sturen naar raadvanbestuur@ie-net.be of een brief naar ie-net ingenieursvereniging, tav de algemeem voorzitter, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen. 
Het bestuursorgaan beantwoordt je klacht binnen een termijn van 1 maand.

 

 
1 Start 2 Complete