MENU Menu
of
Word ingenieur
Home / Word ingenieur

Word ingenieur

Wiskunde en natuurwetenschappen zijn helemaal uw ding?
U wil meebouwen aan een ideale wereld?
U wil meewerken aan de evolutie van wetenschap en techniek?
U wil een boeiende job en een aantrekkelijk loon?

Dan is ingenieur dé job voor u!

De opleiding

  • burgerlijk ingenieur (opleiding in de ingenieurswetenschappen)
  • bio-ingenieur (opleiding in de bio-ingenieurswetenschappen)
  • industrieel ingenieur (opleiding in de industriële wetenschappen en biowetenschappen)

De opleiding in de ingenieurswetenschappen staat voor creatief bezig zijn met technologie op het hoogste niveau. De klemtoon ligt op het verwerven van diepgaande en fundamentele kennis van wiskunde en natuurwetenschappen.  U wordt getraind om op een meer generiek en abstract niveau  te redeneren. U bouwt innovatief verder op een degelijke wetenschappelijke basis en werkt in een breed multidisciplinair kader. 
In hun masterproef en in hun latere job creëren burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs​ nieuwe kennis, bedenken ze nieuwe concepten of ontwikkelen ze nieuwe toepassingen.

De industrieel ingenieur is een probleemoplosser bij uitstek. Hij wil ontwikkelen, implementeren en optimaliseren.
In de opleiding industriële wetenschappen en biowetenschappen staan theorie én praktijk centraal.  Contact met bedrijven en toegepast innovatief onderzoek staan op het programma. 
Hun masterproeven en latere job zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande systemen of op de toepassing van nieuwe concepten in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.

Voor bio-ingenieurs en industrieel ingenieurs in de biowetenschappen ligt de focus in de opleiding op de biologische en biochemische aspecten van organismen en voeding.

Bij burgerlijk ingenieurs en de andere industrieel ingenieurs ligt de focus in de opleiding eerder op techniek en technologie met een zeer brede waaier van toepassingen voor mens en maatschappij.