MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Ecodesign - Leidraad in de circulaire economie

Ecodesign - Leidraad in de circulaire economie

   

     ie-net leden en bedrijfspartners: € 980 /  ie-net leden < 30j & >65 j: € 700


De opleiding benadrukt het belang van ketensamenwerking tussen alle afdelingen binnen een bedrijf en alle stakeholders in de waardeketen. Deze samenwerking is essentieel voor het streven naar een circulaire economie. Het vergaren van kennis over de inzichten en aanpak van ecodesign is dan ook waardevol voor alle professionele profielen.

Programma

De lessenreeks is opgesplitst in 3 modules van 4 opleidingsuren.

17/09/2024 16.00 - 20.30
Module 1
: Definities en Ecodesign vuistregels

  • Wat betekenen cradle to cradle, duurzame ontwikkeling en circulaire economie?
  • Hoe wordt het verband gelegd tussen deze begrippen en ecodesign?
  • De aanpak van levenscyclus denken met de ecodesign vuistregels als leidraad. (Design for X) 
  • Extra focus op materiaalselectie, circulaire businessmodellen en marketingstrategieën.

24/09/2024 16.00 - 20.30
Module 2
: Evaluatiemethodes en Implementatie van Ecodesign

  • Welke kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiemethodes en tools worden gebruikt voor het bepalen van milieu-impact en circulariteit?
  • Biomimicry, Blue economy, leren van het verleden als stimulans voor ecodesign.

01/10/2024 16.00 - 20.30
Module 3: Praktisch Gedeelte - Toepassing van Ecodesign vuistregels

  • Een product wordt geëvalueerd aan de hand van de ecodesign vuistregels. 
  • De deelnemers worden uitgedaagd om mogelijke verbeteropties te genereren.
  • De deelnemers krijgen inzicht in de toepassing van ecodesign aanpak en de circulaire principes.

docent

Docent Brecht Bouten is gepassioneerd Sustainability Consultant en expert in Circulaire Economie & Ecodesign. Hij behaalde een diploma Master in Productontwikkeling en voltooide een Master in Global Management aan de Antwerp Management School. Na een loopbaan in marketing bij verschillende internationale bedrijven, nam zijn carrière een opmerkelijke wending. Onder het mentorship van Karine Van Doorsselaer ontwikkelde hij zich tot een duurzaamheidsconsultant met een specifieke focus op circulaire economie en ecodesign. Hij deelt nu met veel liefde zijn passie met anderen en draagt bij aan een positieve transformatie van onze huidige lineaire economie tot een circulaire wereld.

Cursusverantwoordelijke Karine Van Doorsselaer studeerde af als industrieel ingenieur chemie met specialisatie kunststoffen. Aanvullend op het bijkomend diploma 'Bijzondere licentie in de ecologie', doctoreerde ze aan de VUB in de specialisatie Ecologie.
Sinds 1990 geeft ze les aan de opleiding 'Master in de Productontwikkeling' aan de Universiteit Antwerpen waar ze de vakken materialenleer en ecodesign doceert. 
Naast de lesopdracht aan de UA verzorgt Karine tal van gastlezingen bij bedrijven en kennisinstellingen.  Tevens treedt ze op als experte 'Ecodesign' bij diverse overlegplatforms en geeft advies met betrekking tot ecodesign aan bedrijven en overheid.
Karine Van Doorsselaer is auteur van diverse boeken.

Contact & info

Ilse Heyndrickx
Business Development & Opleidingen
ie-net ingenieursvereniging vzw
17/09/2024 Van: 16u00
01/10/2024 Tot: 20u30
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 1.400 voor niet-leden
€ 980 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 980 voor ie-net bedrijfspartners
€ 700 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW
Inbegrepen in de prijs: Ecodesign, Leidraad voor de circulaire economie (Karine van Doorsselaer)

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier
Aantal opleidingsuren: 12
Domein: Innovatie