MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender

Kalender

Kalender

(68 resultaten)
05 nov 2019
Studiedag
Bouw en infrastructuur

In België is het overgrote deel van de bruggen geconstrueerd in gewapend beton. De bescherming van deze betonnen constructies gebeurt doorgaans met een waterdichte constructie in combinatie met brugvoegen.

Wegenbouw
Civiele techniek
07 nov 2019
Studiedag
Klimaat-Duurzaamheid-Leefmilieu, Landbouw en Voeding

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

Agrarische productie & ecosfeer
07 nov 2019
Activiteit

Erfbelasting is voor velen de onrechtvaardigste der belastingen. Waar al op betaald is, dient men wederom op te betalen. Gelukkig zijn er alternatieven en wellicht zal men bij de volgende Vlaamse regeringsformatie opnieuw trachten de verdriettaks te verlagen, althans voor zover de begroting het toelaat...
Hoe bereid je je erfenis voor? Wat heeft mijn groepsverzekering hiermee te maken? Het huwelijks- of samenlevingscontract van mijn kinderen of mijn ouders? Wat gebeurt er als mijn partner en ik samen overlijden?
Een voordracht die zowel voor de senioren als jongeren onder ons bestemd is!

ie-net | Brabant - Brussel
ie-net Jongeren
ie-net | KVIV Senioren
ie-net Motards
09 nov 2019
Opleiding
Bouw en infrastructuur, Gerechtsdeskundigen

LEDENPRIJS : 1625 €

Op 10 april 2014 is de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek verschenen: "Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat principieel enkel nog deze deskundigen door de diverse rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke opdrachten.

09 nov 2019
Activiteit
Lucht- en Ruimtevaart

Voordracht door Roel Baets en Bart Kuyken, in samenwerking met UGent Volkssterrenwacht Armand Pien.
Eerst wordt een breed overzicht gegeven van het snelle evoluerende veld “geïntegreerde fotonica”, om dan in een tweede deel dieper in te gaan op een aantal ruimtevaart toepassingen.

ie-net Oost-Vlaanderen
12 nov 2019
Activiteit
Klimaat-Duurzaamheid-Leefmilieu

Wie is Umicore?
Als materiaaltechnologie- en recyclinggroep ontwikkelen wij producten en processen die essentieel zijn om cruciale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zoals de nood aan schonere mobiliteit en de toenemende grondstoffenschaarste. Umicore heeft wereldwijd 13.245 medewerkers in dienst.

ie-net | VIK Kempen
ie-net | VIK Antwerpen
ie-net | VIK Mechelen
ie-net | VIK Limburg
14 nov 2019
Studiedag
Chemie en Biomedische techniek, Meet- en Regeltechniek, Veiligheid

In de onderhoudsbudgetten gaat een aanzienlijk deel van de uitgaven naar het instandhouden en het onderhoud van pompen.
Het uitvallen van pompen betekent productieverlies, wat hoge kosten voor het bedrijf als gevolg heeft.
Een slecht gekozen pomp kan tot milieuhinder leiden en kan een gevaar voor het personeel(omgeving) betekenen.
Actuele studies hebben uitgewezen dat 70% van de pompen ondoelmatig gekozen en gebruikt worden.
Daarom nodigen we jullie allen uit op deze uiteenzetting !

Meet- en regeltechniek
14 nov 2019
Activiteit

"Eén goede foto zegt meer dan duizend woorden." Maar hoe maak ik een "goede" foto?
In vier workshops gaan we dieper in op de technische en artistieke ...
14 november 2019:Beweging: In deze workshop gaan we dieper in op de technische en artistieke aspecten van fotografie rond beweging: sport, dans, dieren, ... belichting (kort of lang), flitsen of niet, focus (servo, automatisch of manueel). Er zal ook nog ruimte zijn om vragen over andere onderwerpen aan bod te laten komen. Camera (en manual) meebrengen is gewenst.(14 november - onderwerp te bepalen met de deelnemers tijdens de eerste workshop): ...
Enkel voor ie-net-leden

ie-net Oost-Vlaanderen
15 nov 2019
Activiteit
Week van de Ingenieur

Al voor de 15 e maal organiseert ie-net Jongeren, in samenwerking met KVCV, Antwerp Young Minds en Technopolis, de Wetenschapsquiz. Van chemie tot astronomie, van bouwkunde tot IT, test je kennis overheen de verschillende domeinen van de wetenschap.

ie-net Jongeren
16 nov 2019
Activiteit
Energie en Elektriciteit

Zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, waterstof ... Het zijn allemaal technologische oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Elk land is anders wat betreft wetten, voorschriften, infrastructuren, beschikbare middelen en kennis. Als gevolg hiervan gebruiken de verschillende landen in de Euregio Maas-Rijn allemaal verschillende technologische oplossingen binnen hun specifieke regeringsklimaat.
Dit evenement is bedoeld om u een overzicht te geven van de duurzame technologieën die worden gebruikt en in de toekomst zullen worden gebruikt voor Duitsland, België en Nederland.

ie-net | VIK Limburg

Pagina's