MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Ontploffingen: soorten, oorzaak, preventie, sporenonderzoek en cases - HYBRIDE opleiding

Ontploffingen: soorten, oorzaak, preventie, sporenonderzoek en cases - HYBRIDE opleiding

Een contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars m.m.v. expertgroep Veiligheid.

HYBRIDE opleiding - schrijf snel in!
je volgt live in het Ingenieurshuis (beperkt aantal plaatsen) of online.
 

     leden genieten het voordeeltarief van 100 € ipv 143 € 

 

Leden ie-net - BVBR - Gebcai - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA : 100 € ipv 143 € 


Situering

Ontploffingen komen vaker voor dan men denkt niet alleen in de industrie maar ook in het huishouden, denk maar aan een gasfles of een gaslek. Een ontploffing is daarenboven niet noodzakelijk een scheikundig fenomeen, maar kan louter fysiek van aard zijn zoals bv. een stoomontploffing. Op deze studie-avond zal dan ook eerst de kinematica van ontploffingen allerhande worden toegelicht en aan de hand van enkele eenvoudige proeven – knallend – worden geïllustreerd. Daarbij zal worden stilgestaan bij de diverse empirische methoden die voorhanden zijn om de oorzaak van een ontploffing – met of zonder kwaad opzet – na te gaan en hoe deze kunnen worden aangewend in de waarheidsvinding.
Vervolgens zal worden stilgestaan bij preventiemaatregelen en de diverse richtlijnen zoals bv. de ATEX. Ten slotte zullen cases worden toegelicht om de theorie in praktijk toe te passen.

Programma

19.00u : Inleiding door prof. Dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

19.15u : Aanvang lezing door prof. Dr. ir. Filip Verplaetsen, Adinex, expert explosieveiligheid, gastprofessor KU Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen en U Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

•    Ontploffingen: definitie van begrippen (vlampunt e.d.) en classificatie
•    Kinematica van ontploffingen geïllustreerd aan de hand van proeven
•    Sporenonderzoek i.h.b. empirische methoden
•    Preventiemaatregelen
•    Cases 

21.30 u : Q&A
21.55 u : Slot door prof. Dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

Doelgroep en spreker

SPREKER
Filip Verplaetsen
is burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (U Gent, 1992) en doctor in de Toegepaste Wetenschappen (KU Leuven, 1999). Ondertussen behaalde hij ook het Diplôme en Administration des Entreprises (UCL, 1993). Na het behalen van zijn doctoraat werd hij deeltijds professor aan de KU Leuven waar hij o.a. de vakken Turbomachines, Toegepaste Thermodynamica, Explosieveiligheid, Veiligheidsaspecten van Thermische Systemen, Inleiding tot de Veiligheidstechniek, etc. doceerde en de onderzoeksgroep Explosieveiligheid leidde. In 2003 richtte hij samen met em. prof. dr. Jan Berghmans, zijn mentor, het Laboratorium voor Industriële Veiligheid (LIV) van de KU Leuven op, een labo voor explosieonderzoek. Enkele jaren later (2006) werd hij Gedelegeerd Bestuurder van Adinex NV (Advies in Explosieveiligheid), een spin-off bedrijf dat eveneens werd opgericht door hogergenoemden. Daarnaast is hij momenteel ook nog gastdocent aan de KU Leuven (Explosion Safety) en de UGent (Explosions and Industrial Fire Safety) en is hij wetenschappelijk coördinator van het LIV. Hij is auteur van meer dan 50 wetenschappelijke publicaties en een veelgevraagd spreker op congressen en symposia. Door zijn uitgebreide theoretische en praktische kennis treedt hij vaak op als wetenschappelijk deskundige in het kader van gerechtelijke expertises.


DOELGROEP
Branddeskundigen, parketdeskundigen, gerechtsdeskundigen, veiligheidsingenieurs, preventieadviseurs, architecten, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij verzekeringsmaat-schappijen, verzekeringsmakelaars, onderschrijvers, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters van de zetel, parketmagistraten, rechters in ondernemingszaken, officiers van de gerechtelijke politie en de lokale recherche, officiers van de brandweer en van de civiele bescherming, etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
25/09/2024 Van: 19u00 tot 22u00
HYBRIDE INGENIEURSHUIS Live - Desguinlei 214 Online - zie instructies
€ 143 voor niet-leden
€ 100 voor leden ie-net (*)
€ 100 voor bedrijfspartners ie-net
€ 100 voor leden BVBR - Gebcai - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA (vraag uw kortingscode op)
€ 71,50 voor individuele leden ie-net <30j | > 65j (*)

 
Bedragen vrijgesteld van btw
(*) factuur op privé naam en privé adres

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 

Domein : INNOVATIE