MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Business & functionele analyse voor ingenieurs

Business & functionele analyse voor ingenieurs

  

     ie-net leden en bedrijfspartners: € 2450 / ie-net leden < 30j & >65 j: 
€ 1750


Via concrete businesscases wordt de theorie aangetoond. Op basis van een aantal zelf uitgewerkte cases doorlopen deelnemers alle stappen voor een succesvolle businessanalyse. Dit traject legt de nadruk op de praktische toepassingen.

De opleiding start met een overzicht van soft skills. Deelnemers krijgen inzicht in hun persoonlijkheid zodat ze onvolkomenheden kunnen aanpakken.

Vanuit een businesscase maken deelnemers de vertaalslag van bedrijfsprocessen en business requirements naar een nog te bouwen (of aan te passen) softwareapplicatie. Bedrijfsprocessen worden vastgelegd in een Business Process Diagram, gebruikmakend van een universele notatie BPMN 2.0 en flowcharting op basis van Unified Modeling Language (UML).

Na de businessanalyse volgt een functionele analyse die de basis vormt voor het functioneel en technische ontwerp. De toegepaste business analyse methodology is praktijkgericht.

Tenslotte is er aandacht voor ICT-Architectuur. Deelnemers werken aan de hand van een overkoepelende oefening een businesscase van A tot Z uit.

Programma

De opleiding is een afwisseling tussen het bijbrengen van concepten, terminologie/methodologie en hands-on oefeningen waarbij de aangeleerde methodes en concepten ingeoefend worden binnen de toegeleverde templates van het softwarepakket "Enterprise Architect". Er zijn 11 lesdagen. Op de laatste lesdag volgen presentaties van persoonlijk uitgewerkte cases.

24/09 - 1/10 - 8/10 - 15/10 - 22/10 - 05/11 - 12/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12 -10/12 

Module 1: Toegepaste soft skills
Deelnemers krijgen inzicht in hun persoonlijkheid. Op basis van dit zelfbeeld kunnen deelnemers bepaalde soft skills verder ontwikkelen.

Module 2: ICT-Architectuur
Hoe helpt IT een businessstrategie realiseren? 
Businessanalyse: vragen.

Module 3: Business analyse methodology

Module 4: Functionele analyse
Methodologie op basis van 4 modellen

Module 5: Uitwerking businesscase
Toepassing

Laatste lesdag: Presentatie opdracht
Deelnemers krijgen in het begin van de opleiding een opdracht toegewezen (of doen zelf een voorstel). Deze uitgewerkte opdracht wordt volledig gedocumenteerd en uitgewerkt.

Voor:
Iedereen met een analytisch denkvermogen
(Business Unit managers, IT managers, projectmanagers, Business Analists, Operational managers, Change managers, Marketing managers, Business Development Managers, ...)
Voorkennis
Analytisch denkvermogen, empathie, assertiviteit, aanleg voor gestructureerd werken

* Het softwarepakket 'Enterprise Architect' professional version is in de prijs inbegrepen. Bij aanvang van de cursus zal de cursist het pakket ter beschikking krijgen. Na afloop blijft de cursist in het bezit van de login gegevens voor een periode van 1 jaar. LET OP: dit pakket werkt enkel onder Windows.
De kosten voor het softwarepakket (momenteel € 225, exacte prijs wordt bepaald bij aankoop) kunnen niet meegeteld worden voor subsidiëring via de KMO-Portefeuille. Bedrijven die de opleiding via KMOP wensen te voldoen, zullen dit bedrag moeten aftrekken van de deelnameprijs, en rechtstreeks aan ie-net overschrijven.
Deelnemers die het pakket reeds in hun bezit hebben, kunnen dit schriftelijk meedelen aan ie-net. Het bedrag van € 225 zal dan in mindering worden gebracht.

Docent

Filip De Sutter
Meer informatie over deze docent vind je hier.

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
Ilse Heyndrickx
Business Development & Opleidingen
ie-net ingenieursvereniging vzw
24/09/2024 Van: 09u30
10/12/2024 Tot: 16u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 3500 voor niet-leden
€ 2450 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 2450 voor ie-net bedrijfspartners
€ 1750 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier
Aantal opleidingsuren: 66
Domein: Bedrijfsstrategie
Vlaams Opleidingsverlof :
Registratienummer ODB 1003342