MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - Bijzondere Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - Bijzondere Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging

Programma

9u30    Ontvangst met koffie en gebak

10u      Aanvang algemene vergadering

12u      Aanvang Bijzondere Algemene Vergadering 

12u30  Broodjesmaaltijd

Agenda

AGENDA ALGEMENE VERGADERING

 • Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 • Werkingsverslag 2023 - 2024
 • Financiën: 
  • Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2023 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2023 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Verslag door de rekeningtoezichthouders
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2023 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 • Goedkeuring budgetwijziging 2024: extra investering voor de ontwikkeling van website, CRM-systeem en verdere automatisering van de ie-net werking
 • Strategisch project 2024 - 2028: toelichting stand van zaken
 • Vragenronde
 • Afsluiting

AGENDA BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

 • Goedkeuring statutenwijziging: aanpassing van artikel 6, artikel 11, artikel 13, artikel 15, artikel 31 en toevoeging artikel 12,

Volmacht - Inschrijven - Bijlagen

Wie is stemgerechtigd?

ie-net leden die het lidgeld voor 2024 betaalden zijn stemgerechtigd.

Volmacht geven?

ie-net leden die niet kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en/of bijzondere algemene vergadering kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net lid. Vul het volmachtformulier in. Stuur het volmachtformulier ondertekend door lastgever en lastnemer ten laatste op 12 juni 2024 naar toon.de.bruyn@ie-net.be . U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw volmacht.

Inschrijven?

Inschrijven is mogelijk tot en met 13 juni 2024 

Documenten

Download het volmachtformulier

Download het werkingsverslag 2023

Download de jaarrekening 2023 

Download het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2023 

Download het verslag van de rekeningtoezichthouders 

Download het voorstel tot statutenwijziging

Download de nota toelichting statutenwijziging

Download het verslag van de  algemene vergadering van 16 december

Overzicht van alle verslagen van de algemene vergadering van ie-net

Contact & info

Dhr. Toon de Bruyn
Assistant Events & Communicatie
ie-net ingenieursvereniging vzw
15/06/2024 Van: 09u30 tot 13u30
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen