MENU Menu
of
Algemene vergadering
Home / Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

De algemene vergadering of AV is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.

Jaarlijks worden 2 algemene vergaderingen georganiseerd: één tijdens de eerste helft van het boekjaar en één in de tweede helft van het boekjaar.

Individuele ie-net-leden, die hun bijdrage voor het lopende jaar betaalden, zijn stemgerechtigd.

De eerste algemene vergadering  vond plaats op woensdag, 14 mei 2019.

De tweede algemene vergadering vindt plaats op woensdag, 11 december 2019

Bevoegdheden

Enkel de AV is  bevoegd voor: 

  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
  • de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend; 
  • het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen; 
  • het goedkeuren of verwerpen van de begroting en jaarrekening; 
  • het uitsluiten van de leden; 
  • het wijzigen van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
  • de goedkeuring van het huishoudelijk reglement opgemaakt door de raad van bestuur; 
  • alle gevallen waarvoor de statuten dat vereisen