MENU Menu
of
Algemene vergadering
Home / Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

De algemene vergadering of AV is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.

Jaarlijks worden 2 algemene vergaderingen georganiseerd: één tijdens de eerste helft van het boekjaar en één in de tweede helft van het boekjaar.

Individuele ie-net-leden, die hun bijdrage voor het lopende jaar betaalden, zijn stemgerechtigd.

De tweede algemene vergadering van 2021 vindt  plaats op woensdag, 15 december 2021.

Bevoegdheden

Enkel de AV is  bevoegd voor: 

  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
  • de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend; 
  • het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen; 
  • het goedkeuren of verwerpen van de begroting en jaarrekening; 
  • het uitsluiten van de leden; 
  • het wijzigen van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
  • de goedkeuring van het huishoudelijk reglement opgemaakt door de raad van bestuur; 
  • alle gevallen waarvoor de statuten dat vereisen

Verslagen