MENU Menu
of
Critto
Home / Afdelingen / Critto / Nieuws
Nieuwsberichten (1)
07/06/2019
STEM

ie-net biedt via CRITTO (Commissie Ruimtelijk Inzicht Technisch Tekenen en Ontwerpen) leer- en studiemateriaal aan voor het Technisch en Beroeps Secundair Onderwijs. Met het studiemateriaal wil ie-net voornamelijk leerkrachten en leerlingen uit het TSO en het BSO helpen bij het onderricht in de technische vakken waarbij speciaal rekening is gehouden met het feit dat Technisch Tekenen – Ontwerpen – en ruimer gezien de technische vakken – steunt op synthesekennis. De filosofie en didactische principes van de onderwijsvernieuwing zijn op pedagogische wijze in het leerstofpakket verweven.