MENU Menu
of
Critto
Home / Afdelingen / Critto

Critto

ie-net biedt via CRITTO (Commissie Ruimtelijk Inzicht Technisch Tekenen en Ontwerpen) leer- en studiemateriaal aan voor het Technisch en Beroepssecundair Onderwijs. 

CRITTO bestaat sinds 1972 en werkt met verschillende subgroepen voor de twee studierichtingen Hout-Bouw en Mechanica-Elektriciteit. Deze commissies bestaan uit inspecteurs, pedagogisch adviseurs, technisch adviseur-coördinators, technisch adviseurs en leerkrachten met ruime ervaring afkomstig uit diverse onderwijsnetten (gemeenschaps-, vrij, provinciaal, gemeentelijk en stedelijk onderwijs) die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen.

Wat?

Het studiemateriaal richt zich hoofdzakelijk op twee studierichtingen:

  • Hout-Bouw TSO-BSO-BUSO
  • Mechanica-Elektriciteit TSO-BSO

ie-net biedt cursussen en
cd-roms aan voor zowel de eerste als tweede graad van het secundair onderwijs.

Wie?

Met het studiemateriaal wil ie-net voornamelijk leerkrachten en leerlingen uit het TSO en het BSO helpen bij het onderricht in de technische vakken waarbij speciaal rekening is gehouden met het feit dat Technisch Tekenen – Ontwerpen – en ruimer gezien de technische vakken – steunt op synthesekennis.

Hoe?

Het studiemateriaal komt tegemoet aan de behoeften die zijn ontstaan bij de vernieuwingen in het secundair onderwijs. De filosofie en didactische principes van de onderwijsvernieuwing zijn dan ook op pedagogische wijze in het leerstofpakket verweven.