MENU Menu
of
Actieve vrijwilligers platform
Home / Actieve VrijwilligersPlatform

Actieve VrijwilligersPlatform

Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze vereniging. Inspraak geven in de werking van de vereniging, contact houden met de basis en ideeën toetsen is essentieel voor het goed functioneren van een vereniging.

ie-net ingenieursvereniging voorziet in haar statuten de organisatie van een Actieve VrijwilligersPlatform dat de participatie en betrokkenheid van actieve vrijwilligers bij de werking van de vereniging wil verhogen. ie-net organiseert jaarlijks minstens twee keer zo’n forum voor zijn actieve leden. In de tradities van VIK bestond dat eerder al onder de naam van de Actieve Raad en bij KVIV kenden we het als ‘forum’.

Het bestuursorgaan besliste om met de nieuwe koers ook de naam van het forum te veranderen in ‘Actieve VrijwilligersPlatform'. Het eerste platform zag het licht op 17 maart 2016 en na de verwelkoming bestond het programma uit een stand van zaken over de oprichting van ie-net ingenieursvereniging, de rol van het Platform en een bespreking van de comités.

De kern van onze vereniging zijn de leden. De opdracht van het Actieve Vrijwilligers Platform (AVP) is dan ook om de leden nauwer te betrekken bij de werking en dan in het bijzonder als klankbord voor de raad van bestuur.

Het Platform wordt gevormd door de bestuurders, de leden van de comités die opgericht worden binnen de schoot van de vereniging en alle actieve leden van alle deelgroepen. Ook actieve leden van de alumniverenigingen en geïnteresseerden zijn welkom op het Platform.