MENU Menu
of
Wie kan deelnemen
Home / Wie kan deelnemen?

Wie kan deelnemen?

Het Actieve Vrijwilligers Platform is een uniek orgaan met een statutaire opdracht.

In artikel 26 van de statuten ie-net ingenieursvereniging lezen we het volgende: “Het Forum wordt gevormd door de bestuurders, de leden van de comités die opgericht worden binnen de schoot van de vereniging en alle actieve leden van alle deelgroepen. Ook actieve leden van de alumniverenigingen en geïnteresseerden zijn welkom op het Forum. Het Forum fungeert minstens 2 keer per jaar als klankbord voor de raad van bestuur. Een specifieke en statutaire opdracht van het Forum is het voordragen aan de algemene ledenvergadering van vier kandidaat-bestuurders.”

Enkele bijzondere aandachtspunten vanuit de statuten voor het platform zijn:

- ‘actieve leden’

- ‘klankbord voor de raad van bestuur’

- 'voordragen kandidaat bestuurders aan de algemene vergadering’.

Het Actieve Vrijwilligers Platform moet in de eerste plaats een plaats zijn waar de vrijwilliger zich thuis voelt in de vereniging.  

Een ontmoetingspunt voor leden met een hart voor de vereniging, waar men te weten komt hoe het gaat met zijn vereniging, welke richting men uitgaat, waar men vragen kan stellen en waar er banden gesmeed worden voor een bloeiende verenigin