MENU Menu
of
Rol van het actieve vrijwilligers platform
Home / Rol van het Actieve Vrijwilligers Platform

Rol van het Actieve Vrijwilligers Platform

De kern van onze vereniging zijn de leden. De opdracht van het Actieve Vrijwilligers Platform (AVP) is dan ook om de leden nauwer te betrekken bij de werking en dan in het bijzonder als klankbord voor de raad van bestuur. Daar is zowel plaats om nieuwe ideeën te toetsen als om ruimte te creëren voor creatieve momenten. Een typisch platform zal dan ook meestal een interactieve brainstormsessie hebben. Zo komt ook de creatieve ingenieur aan bod.

Een open dialoog tussen leden en bestuur is een absolute noodzaak voor het platform. Een open en onbezoedelde sfeer zijn een must om een omgeving te creëren die de vriendschapsbanden tussen actieve vrijwilligers, deelgroepen en bestuur verder aanhaalt.
Het AVP kan daarenboven richting geven en opdrachten delegeren aan de raad van bestuur.  Dat vertrouwen is nodig om sterker te worden als vereniging en om tijdig duidelijke afspraken te maken.
We zien toe op de kernwaarden van onze vereniging: loyauteit tussen ingenieurs; openheid naar elkaar en transparantie in communicatie en besluitvorming; zoeken naar de grootst mogelijke ontplooiing voor elkaar; wederzijdse ondersteuning; gunnen van elkaars zending in het belang van het geheel en met wederzijds respect.

Onze kernwaarden: loyauteit tussen ingenieurs, openheid naar elkaar en transparantie in communicatie en besluitvorming en wederzijds respect.

Via het AVP zorg dragen voor de groei van onze vereniging. Dat doen we door de deelgroepen en hun vrijwilligers te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling. Daarom besteden we zeer veel aandacht aan het behoud van leden en aan het activeren van vrijwilligers, onder andere door hen te vormen, hun rol in de vereniging uit te werken, nieuwe en uitdagende kansen te bieden, een loopbaan binnen de vereniging uit te bouwen, enz. Het kan allemaal vanuit het platform.

Het AVP kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de instroom van nieuwe bestuurders. Statutair is bepaald dat het forum vier bestuurders kan aanleveren die bekrachtigd worden door de algemene vergadering.

Uiteraard zijn de platformbijeenkomsten ook een ideale gelegenheid om collega-ingenieurs beter te leren kennen en banden te smeden tijdens de netwerkrecepties, maar ook daarbuiten.

Samengevat vormt het Actieve Vrijwilligers Platform de spiegel van de organisatie voor de raad van bestuur m.b.t. gemeenschappelijke projecten, identiteit, missie en waarden. Volgens het subsidiariteitsbeginsel beslist het platform zelfstandig over onderwerpen die niet behoren tot het gemeenschappelijke of die de continuïteit van de organisatie niet in het gedrang brengen.

En last but not least moet het plezant blijven voor al onze vrijwilligers om mee te blijven bouwen aan een bloeiende vereniging waarin ieder lid zijn steentje bijdraagt.