MENU Menu
of
ie-net kviv senioren
Home / Afdelingen / ie-net | KVIV Senioren

ie-net | KVIV Senioren

ie-net | KVIV Senioren heeft als doelgroep alle burgerlijke, bio-ingenieurs en ingenieurs van de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School, lid van ie-net en ouder dan 60 (of met pensioen) en hun partners. We wensen onze leden actief te betrekken bij de werking van ie-net waarin onze deelgroep vooral het sociale gebeuren benadrukt.

Het bestuur, waarvan u de samenstelling eveneens op deze website vindt, bestaat uit vrijwilligers die regelmatig samenkomen met de bedoeling om:

  • maandelijks een dagactiviteit te organiseren met bij voorkeur een technisch, een culinair en een cultureel luik
  • jaarlijks een meerdaagse buitenlandse reis te organiseren
  • als afsluiting van het werkjaar een Algemene Vergadering en aansluitend eindejaarsdiner te houden. Nieuwe bestuursleden worden tijdens dit event formeel verkozen. 

Om de verplaatsing zo makkelijk mogelijk te maken wordt voor alle dagactiviteiten een bus ingelegd met Gent en Antwerpen als traditionele opstapplaatsen, maar met de nodige flexibiliteit in functie van de bestemming en het aantal deelnemers.

Sedert de vorming van ie-net staan onze activiteiten eveneens open voor de ie-net | VIK Senioren. Op bestuursniveau zijn er regelmatige contacten met als doel om op termijn beide organisaties samen te laten smelten.

Indien u meer praktische informatie wenst omtrend deelname aan de activiteiten, raadpleeg zeker deze Q&A pdf.