MENU Menu
of
Nieuws
Home / Nieuws / Nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten (163)
17/07/2020
ie-net-vrijwilligers

Op zondag 22 november 2020 tekent de Dag van de Wetenschap present op een online platform dat barst van de wetenschap en technologie. Heb jij straffe ideeën en wil je mee vorm geven aan een digitaal aanbod gericht naar jongeren om ze warm te maken voor engineering?

24/04/2020
Algemeen

Onze deelnemers aan de cursus Belgisch octrooirecht en octrooipraktijk ontvangen een boek ter ondersteuning van hun opleiding. Aangezien we dit momenteel fysiek niet kunnen overhandigen werd er met de uitgever een huislevering uitgewerkt.
Op onze mail die we hiervoor uitstuurden mochten we bemoedigende reacties ontvangen.
 

17/04/2020
Gerechtsdeskundigen

Le développement de projets immobiliers, le design, la construction & maintenance (DBM) ainsi que d’autres chantiers sur divers plans vont souffrir de la crise du Corona. Le secteur s’attend à des procédures excessivement longues en justice : y a-t-il ou non cas de force majeure ou conditions imprévisibles ; l’impact des nouvelles mesures du gouvernement, le droit à l’extension des délais et/ou à une compensation financière supplémentaire, la bonne foi, etc. De telles discussions ont un impact négatif sur les relations sur chantier.

17/04/2020
Gerechtsdeskundigen

Project development, Design, Build & Maintenance (DBM) and other construction sites will suffer in various ways from the Corona crisis. The sector expects lengthy legal proceedings about: yes then no force majeure or unforeseen circumstances, the influence of the new protective measures from the government, the right to extension of the time for completion and/or financial compensation, good faith, etc. Such discussions do not reflect well on relationships on the construction site and unnecessarily paralyze the treasury and financial planning of parties.

17/04/2020
Algemeen

Op 9 april vond het AVP-webinar “Geef mee vorm aan de toekomst van ie-net” plaats.
De Coronacrisis heeft ons verplicht om snel wendbaar te zijn en in te zetten op nieuwe technologieën om onze leden samen te brengen. Daar was dit webinar alvast een mooi voorbeeld van. Tijdens de break-out rooms werd dieper ingegaan op een aantal statements en vragen. De ideeën, bemerkingen en suggesties waren zeer divers, constructief en ook vernieuwend. Kon je er niet bij zijn? Dan kan je het webinar hier bekijken. Heb je zelf nog verfrissende ideeën? Stuur ze ons dan zeker door.
 

17/04/2020
Gerechtsdeskundigen

Projectontwikkeling, Design, Build & Maintenance (DBM) en andere werven gaan op diverse manieren lijden onder de Coronacrisis. De sector verwacht ellenlange juridische procedures over: ja dan neen overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, de invloed van de nieuwe beschermingsmaatregelen vanwege de overheid, recht op termijnverlenging en/of financiële compensaties, goede trouw, enz. Zulke discussies reflecteren slecht op de relaties op de werf en verlammen onnodig de thesaurie en de financiële planning van partijen. We stellen vast dat al te veel en oeverloze twisten kunnen vermeden worden door een beroep te doen op alternatieve procedures.

Pagina's