MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender

Kalender

Kalender

(58 resultaten)
01 jun 2021
Opleiding

Deze Engelstalige online cursus bevat meer dan 14 uur video en laat je toe om op jouw ritme te studeren en te herzien. De cursus 'Project management tools and techniques' is gebouwd op PMI terminologie en standaard en leid je in 10 logische stappen door een project. Schrijf je in en geniet van levenslange toegang !

17 jan 2022
Opleiding
Bouw en infrastructuur

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de zevenenveertigste maal ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).
Wegens succes wordt de vernieuwde formule van vorig jaar hernomen. Ook nu bevat de cursus dus de module Audio-Engineering, naast de modules Algemeen, Bouwakoestiek en Lawaaibeheersing.

Akoestiek & trillingen
20 jan 2022
Activiteit

Erfbelasting is voor velen de onrechtvaardigste der belastingen. Waar al op betaald is, dient men wederom op te betalen. Gelukkig zijn er alternatieven en wellicht zal men bij de volgende Vlaamse regeringsformatie opnieuw trachten de verdriettaks te verlagen, althans voor zover de begroting het toelaat...
Hoe bereid je je erfenis voor? Wat heeft mijn groepsverzekering hiermee te maken? Het huwelijks- of samenlevingscontract van mijn kinderen of mijn ouders? Wat gebeurt er als mijn partner en ik samen overlijden? Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in het erfrecht sinds 01/07/2021?
Een voordracht die zowel voor de senioren als jongeren onder ons bestemd is! Deze voordracht gaat door in de verschillende provincies.

ie-net | Brabant - Brussel
ie-net | KVIV Limburg
ie-net | VIK Limburg
ie-net Jongeren
22 jan 2022
Activiteit

Reeds een goede 70-tel leden en sympathisanten van ie-net volgden Jaak naar, in en op de boekentoren! En we stellen de lange wachtlijst niet teleur. Volgende editie: zaterdag 22 januari 2022.

Stadsgids en collega-ingenieur Jaak Blocken neemt ons mee rond en in de gerestaureerde "Boekentoren" op de Blandijnberg Gent, "hoogtepunt" van architectuur en betontechnologie.

ie-net Oost-Vlaanderen
ie-net Waasland
23 jan 2022
Activiteit

Het Nieuwjaarsevent 2022 op 23 januari kan niet doorgaan om welbekende redenen.
We hebben er voor gekozen om dit niet te vervangen door een online event.
Voor onze leden is het terugzien tijdens een receptie een wezenlijk deel van het event, waarvoor geen online alternatief is.
Daarom is het onze intentie om het event met dezelfde vorm en inhoud op een later moment in het voorjaar aan de leden aan te bieden.
Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

ie-net Oost-Vlaanderen
ie-net Waasland
24 jan 2022
Opleiding
Management en vaardigheden

LEDENPRIJS PER MODULE : 245 euro

Je bent een gedreven ingenieur maar je twijfelt of er ook een manager in je verscholen zit ? Deze lessenreeks, gespreid over 4 maanden, brengt u een tal van vaardigheden bij die zowel op werkgebied als op persoonlijk vlak een verschil kunnen maken.

08 feb 2022
Opleiding
Gerechtsdeskundigen, Raadgevend ingenieurs

Gratis voor ie-net leden

in aanwezigheid van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

Erkend door IGO en OVB
Erkend door IEA-IAE

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
09 feb 2022
Evenement
Arbeidsmarkt, Carrière, Vrijwilligers

Wil je je sociaal engageren en droom je van een job in het onderwijs maar durf je te stap niet te zetten? Op 2 maart organiseert ie-net in samenwerking met de vzw Teach for Belgium hierover een online informatiesessie.

11 feb 2022
Opleiding
Bouw en infrastructuur, Civiele Techniek

2e editie
Het bouwen met hout wint meer en meer aan populariteit in België. Deze cursus belicht het ontwerp en de berekening van zulke houtbouwconstructies. Afsluiten doen we met een praktijkdag.
Apart inschrijven kan voor de modules Brand en Akoestiek (17/12/21) en de Praktijkdag (11/02/22).

Bouwfysica, gebouwentechniek en architectuur
16 feb 2022
Studiedag
Klimaat-Duurzaamheid-Leefmilieu, Landbouw en Voeding, Milieu

De problematiek rond stikstofdepositie is tegenwoordig bijzonder actueel en zit in een hardnekkige impasse. De ie-net Expertgroepen 'Klimaat-Duurzaamheid-Leefmilieu' en ‘Agrarische Productie & Ecosfeer’ hebben zich tot doel gesteld door middel van een aantal studiedagen en events meer duidelijkheid te scheppen en de zoektocht naar oplossingen te stimuleren.

Agrarische productie & ecosfeer
Klimaat-Duurzaamheid-Leefmilieu

Pagina's