MENU Menu
of
Jobportaal

Beleidsadviseur gouverneur Antwerpen

Bio ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Antwerpen
geen ervaring
Overheid

Functieomschrijving

 Kan jij common ground vinden tussen verschillende visies en stakeholders? Kan je mensen meenemen in een verhaal door jouw natuurlijke overtuigingskracht en sterk inlevingsvermogen? Beschik je bovendien over een vlotte pen? Dan is onderstaande vacature misschien wel iets voor jou!

Als beleidsadviseur werk je aan een brede waaier van taken die zich situeren op verschillende werkdomeinen en bestuursniveaus. Eerst en vooral faciliteer, bemiddel en adviseer je tijdens complexe besluitvormingstrajecten. Daarnaast neem je ook zelf uiteenlopende dossiers in handen, zoals die van het haventracé en de Oosterweelverbinding. We zoeken daarom iemand die vertrouwd is met de Antwerpse context of hier snel de weg in kan vinden. Bovendien zal je ook mee verantwoordelijk zijn voor verschillende andere dossiers rond mobiliteit, tunnelveiligheid, windturbines, of het slopen van gebouwen met explosieven. Om al die projecten tot een goed einde te brengen, moet je de nodige zelfstandigheid en maturiteit aan de dag kunnen leggen.

Als beleidsadviseur werk je regelmatig samen met de gouverneur. De dienst van de Gouverneur ondersteunt de provinciegouverneur in de coördinerende en bemiddelende opdracht die haar door de Vlaamse regering werd toevertrouwd. Meer informatie kan je hier terugvinden.

Helder communiceren met verschillende doelgroepen is één van de kwaliteiten waarover een beleidsadviseur moet beschikken. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die oplossingsgericht kan denken, de voeten in de aarde heeft en graag initiatief neemt. Heb je bovendien goede synthesevaardigheden? Dan ben jij dé geknipte persoon voor deze job! 

Algemene vereisten

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de 2 onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt één van de volgende diploma’s:

 • master in de ingenieurswetenschappen
 • master in de bio-ingenieurswetenschappen
 • burgerlijk ingenieur
 • burgerlijk ingenieur-architect
 • landbouwkundig ingenieur of ingenieur in de scheikunde en de landbouw-industrieën of bio-ingenieur
 • getuigschrift uitgereikt aan degene die met vrucht de studies aan de polytechnische afdeling van de Koninklijk Militaire School hebben voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur

OF je bent houder van de titel van ingenieur (ing.).

2) Je hebt een eerste functierelevante ervaring in belanghebbenden-management en adviesverlening.

Aanbod en voordelen

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van ingenieur met bijhorende salarisschaal A121. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).
  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Sollicitatieprocedure

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.