MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / POM WEST-VLAANDEREN / Vacatures / HEAD OF UNIT BEDRIJVENTERREINEN
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, t

HEAD OF UNIT BEDRIJVENTERREINEN

Management
Bio ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
West-Vlaanderen
5 jaar
Overheid

Functieomschrijving

Als Head of Unit neem je je team op sleeptouw om het concept Bedrijventerreinen van de Toekomst in West-Vlaanderen uit te rollen. Heb jij de nodige inzichten hoe een duurzame transitie van een bedrijventerrein er hoort uit te zien? Beschik je over voldoende diplomatie en sterke leiderscapaciteiten? Dan ben jij de geknipte persoon om onze West-Vlaamse bedrijventerreinen futureproof te transformeren.

Functiecontext:

Met het futureproof totaalconcept ‘Bedrijventerreinen van de Toekomst’ wil POM West-Vlaanderen West-Vlaamse bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor talent, werknemers en ondernemers. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Om die duurzame transitie te realiseren wordt er gewerkt volgens verschillende thema’s: zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting & mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening & werknemers en lokale inbedding.

De voorbije maanden verzamelden we data uit drie pilootprojecten op de bedrijventerreinen Grensland Menen, Kortrijk-Noord en Torhout-Noord. Met deze nieuwe informatie, aangevuld met externe data, hebben  we  een blauwdruk ontworpen om de Bedrijventerreinen van de Toekomst vanuit een langetermijnplanning  (2030-2050) aan te pakken. In overleg met de stakeholders en met een waterdicht transitie- en businessplan willen we dit concept nu naar andere West-Vlaamse bedrijventerreinen uitrollen.

Daarnaast zijn er binnen het team een aantal lopende Europese projecten, vooral rond het thema energie.

Rapportering gebeurt aan de algemeen directeur van POM West-Vlaanderen. 

De functie omvat volgende taken/verantwoordelijkheden:

 • Je werkt mee aan de uitbouw van het concept Bedrijventerreinen van de Toekomst. Dit doe je door globaal en systemisch de zes pijlers verder te ontwikkelen als basisinstrument voor de transformatie van bestaande bedrijventerreinen in West-Vlaanderen in functie van concrete implementatie.
 • Je staat in voor de ontwikkeling, coördinatie en opvolging van diverse initiatieven ter implementatie van dit concept op daartoe geselecteerde bedrijventerreinen: o.a. door onderzoek van potenties, ondersteuning van lokale stakeholders, opvolging externe financiering, procesbegeleiding ….
 • Je draagt bij aan de implementatie van de principes van het concept bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, dit in samenwerking met de provinciale dienst ruimtelijke planning.
 • Je neemt de algemene aansturing en coaching van de medewerkers in het team op en je staat in voor de opvolging van diverse activiteiten en projecten van het team (incl. budgetopvolging).
 • Je verzorgt relaties met stakeholders (lokaal, provinciaal, regionaal en grensoverschrijdend). Je bouwt en handhaaft een netwerk van externe actoren uit gelinkt aan het thema en de geselecteerde terreinen. Als eindverantwoordelijke optimaliseer je de  informatiedoorstroming.
 • Je werkt mee aan de realisatie en uitbouw van de algemene doelstellingen van de POM, o.a. door je deelname aan het kernteam van de POM met het oog op coördinatie en afstemming van de eigen werking en advisering op het vlak van organisatie gebonden thema’s.

Algemene vereisten

 • Je hebt goede kennis en ervaring in systemische beleidsvoering bij sociaal-economische ruimtegebonden initiatieven met transversale thema’s (zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting en mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening & werknemers en lokale inbedding).
 • Je beschikt over voldoende affiniteit met de sociaal-economische context in de provincie en met het bedrijfsleven.
 • Je bent een sterke netwerker, gericht op de samenwerking tussen partners en stakeholders.
 • Je beschikt over sterke vaardigheden om samen te werken, bemiddelen, onderhandelen en overtuigen, met zin voor diplomatie en politieke sensitiviteit.
 • Je hebt sterke leidinggevende en coachende capaciteiten.
 • Je bent besluitvaardig met een resultaatsgerichte en oplossingsgerichte ingesteldheid.
 • Je herkent vernieuwende maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Je detecteert opportuniteiten en bent in staat om deze in een beleidsmatige context te integreren via het aanbrengen van frisse en vernieuwende ideeën.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig, zelfstandig en nauwgezet.
 • Je bent extern gericht en kan resultaten in de kijker stellen.
 • Je bent flexibel ingesteld, zowel naar taken als naar werkomstandigheden.
 • Vertrouwd zijn met de werking van de overheid is een pluspunt.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden[1] voor de functie.
 • Je voldoet minstens aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (masterdiploma - voor verdere details zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013[2]).
 • Je beschikt over minstens vijf jaar relevante werkervaring. Relevante werkervaring zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

 

[1](1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.

(2) de burgerlijke en politieke rechten genieten.

(3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

[2] Ministeriel Besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11 §2 2e lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Aanbod en voordelen

 • Verloning volgens de graad van adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A4a-A4b, met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit. Maandelijkse brutowedde aan huidige index (april 2020) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A4a: min. € 3.815  - max. € 5.578 (0-24 jaar anciënniteit).
 • Mogelijkheden voor zelfontplooiing en participatie aan conferenties en inspiratiedagen.
 • Eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (€8 bruto), pensioenverzekering (2%), hospitalisatieverzekering.
 • Vakantieregeling zoals van toepassing op alle personeelsleden (35 dagen).
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.

Sollicitatieprocedure

Voel je je aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk t.e.m. 27 juni 2021 je  gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

   POM West-Vlaanderen

   Personeelsselectie                                                                                    

   Provinciehuis Olympia

   Koning Leopold III-laan 66

   8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE

Of via email: vacature@pomwvl.be