MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Studiecyclus Sustainability: Het toenemend belang van duurzaamheid in de bedrijfsvoering

Studiecyclus Sustainability: Het toenemend belang van duurzaamheid in de bedrijfsvoering

     Leden genieten het voordeeltarief van 245€ ipv 350€/dag!

 

Sedert de laatste decennia heeft duurzaamheid een aparte plaats ingenomen in de ondernemings-en financiële wereld. Onder impuls van de Wereldbank in 2003 hebben financiële instellingen en investeerders de duurzaamheid van hun financieringen en investeringen in vraag gesteld en werd het “sustainability” aspect mee opgenomen in de evaluatie van nieuwe dossiers. Thans is duurzaamheid een zeer breed begrip. Elementen zoals decarbonisatie, mensenrechten, supply chain, DE&I, stakeholder engagement, productconformiteit en resource efficiency – om er maar een paar op te noemen - maken er op heden standaard deel van uit. Op 1 januari 2016 werden de sustainable development goals vanuit de Verenigde Naties een feit, met daarin duidelijke doelstellingen die regeringen en ondernemingen dienen na te streven door middel van diverse initiatieven en wetgevende verplichtingen. Maar ook de consument bleef niet stil zitten. Bedrijven die minder duurzame producten op de markt brengen ervaren stagnatie of zelfs een materiële terugval van hun marktaandeel. Met de EU Green Deal zal ook in de komende jaren een nieuwe golf van wetgeving op bedrijven afkomen die specifieke uitdagingen en opportuniteiten met zich mee zal brengen. Een klimaatneutraal Europa in 2050 blijft het doel.

In deze sessie van 3 studiemodules, wordt dieper ingegaan op de facetten van duurzaamheid waarbij gerenommeerde docenten en specialisten aan bod komen. - In een eerste sessie wordt ingezoomd op de maatschappelijke en strategische krachtlijnen. - Een tweede sessie concentreert zich rond de technologische en wetenschappelijke uitdagingen. - Tenslotte komen in een derde en laatste sessie de financiële en juridische aspecten aan bod. Deze wordt afgesloten met een plenaire zitting met alle sprekers, gevolgd door networking, met de mogelijkheid in contact te komen met sprekers, deelnemers aan de sessies en leden van de ie-net expertgroep SDG.

Programma

Wetenschappelijke coördinatoren
Dominique Ranson, ERM
Fien De Clercq, Fluvius
van ie-net expertgroep SDG

DAG 1 : MAATSCHAPPIJ & STRATEGIE  
7 mei '24

Maatschappelijk relevante duurzaamheidsthema's worden steeds meer geïntegreerd in de strategie van bedrijven. De sprekers bieden inzicht met eigen ervaringen.

Spreker

14u30

Ontvangst

 

15u00

Keynote over de impact op omgeving en gemeenschappen

Hans Bruyninckx
(European Environment Agency)

15u40

Diversiteit & duurzaam ingenieursonderwijs

Sofie Craps
(KU Leuven)

16u20

Pauze

 

16u40

Shaping sustainable living, together

Clara Carelli
(Beaulieu International Group)

17u20

Overzicht van de recente en toekomstige evolutie inzake duurzaamheid op juridisch internationaal vlak als katalysator voor duurzame strategie

Mario De Ketelaere
(Baker & Mc Kenzie)

 

DAG 2 TECHNOLOGIE & WETENSCHAP  
14 mei'24

Vanuit het ingenieursperspectief is duurzaamheid vaak op een technisch-wetenschappelijk manier benaderd. Hoe kunnen ook ingenieurs systeemdenken en hun oplossingen situeren in de gehele transitie van onderzoek tot infrastructuur en operationele vraagstukken?

Spreker

14u30

Ontvangst

 

15u00

Fluvius strategie voor energie- en klimaattransitie

Ines Thijs
(Fluvius)

15u30

Energietransitie in de scheepvaart

Maarten Biermans
(PROW Capital)

16u00

Pauze

 

16u20

Duurzame bruggen tussen onderzoek en industrie

Stijn Ronsse
(Capture)

16u50

Sustainability in reliability engineering & asset management

Benoit Lemince
(I-care)

17u20

Integreren in de bedrijfsstrategie

Wouter Ghyoot
(Umicore)

 

DAG 3 FINANCIËLE EN RAPPORTAGE CONTEXT  
21 mei'24

De EU Green Deal is de leidraad voor vele bedrijven om een compliant duurzaamheidsbeleid te voeren. Er is een push voor de financiële sector om meer middelen duurzaam te besteden. Om greenwashing te vermijden komen er een heleboel nieuwe rapporteringsrichtlijnen op ons af. We bieden een overzicht van de huidige status in dit domein.

Spreker

14u30

Ontvangst

 

15u00

Duurzaamheid(srapportering) als bijdrage tot duurzame waardecreatie

Vincent Van Bueren
(Gimv en BVA)

15u40

Problemen met betrekking tot praktische implementatie van de EU Green Deal bij bedrijven

Cedric Bodart
(ERM)

16u20

Pauze

 

16u40

ESG District platform voor duurzaamheidsrapportering

Steven Hermans
(Trustmedia - De Tijd)

17u20

Best practices in duurzaamheidsrapportering

Viktoriya Bakhtina
(VPK Group)

18u00

Plenaire sessie met alle sprekers of afgevaardigden

Moderator: Pascal Mallien (Baker & Mc Kenzie)

Deze sessie wordt afgesloten met een buffet om 19u00
Afzonderlijk inschrijven voor deze dag is niet mogelijk

Contact & info

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
07/05/2024 Van: 15u00
21/05/2024 Tot: 18u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 850  voor niet-leden
€ 595 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 595 voor ie-net bedrijfspartners
€ 595 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

LET OP: Het is mogelijk om modules te kiezen. 

AFZONDERLIJKE DAGEN
DAG 1 (3 lesuren)
€ 350 voor niet-leden
€ 245 voor leden ie-net/partners
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)

DAG 2 (3 lesuren)
€ 350 voor niet-leden
€ 245 voor leden ie-net/partners
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)

DAG 3 (3 lesuren)
€ 350 voor niet-leden
€ 245 voor leden ie-net/partners
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
Afzonderlijk inschrijven voor deze dag is niet mogelijk

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

3 dagen: 9 lesuren
Per dag: 3 lesuren

Thema: Duurzaamheid

Met de steun van