MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - najaar 2023
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - najaar 2023

Programma

09u30: Ontvangst met koffie en gebak
10u00: Aanvang Algemene Vergadering
12u30: Broodjeslunch 

Agenda

 1. Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 2. Toelichting werking door de algemeen directeur
 3. Verkiezing van 2 bestuurders
 4. Verlenging  van het mandaat van 10 bestuurders cfr statutenwijziging goedgekeurd op de BAV van 29 juni 2023
 5. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2023: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring
 6. 5-jaren plan: voorstelling
 7. Begroting 2024: voorstelling en goedkeuring
 8. Goedkeuring statutenwijziging: aanpassing van artikel 6, artikel 11, artikel 13, artikel 15, artikel 31 en toevoeging artikel 12   
 9. Investeringen nieuwe website en CIVICRM 2024: voorstelling
 10. Verkiezingsmemorandum: voorstelling
 11. Stappenplan integratie ie-net – ingenieurshuis – ingenieursfonds: voorstelling
 12. Vragenronde

Kandidatuur bestuurder - Kandidatuur rekeningtoezichthouder - Volmacht - Inschrijven

GEZOCHT REKENINGTOEZICHTHOUDERS VOOR BOEKJAAR 2023

Op de Algemene Vergadering worden 3 rekeningtoezichthouders voor het lopende boekjaar aangeduid. Ze worden benoemd voor een periode van één jaar.

Kandidaat-rekeningtoezichthouders

- ir. Bart Van Bockstal
- ing. Ben Janssen

Procedure:

 • De kandidaat-rekeningtoezichthouder meldt zich uiterlijk op 22 november 2023 (ten minste eenentwintig kalenderdagen vóór de datum van de algemene Vergadering) per e-mail aan de ‘ie-net-staf’ via greet.vanheuckelom@ie-net.be..

Voorwaarden

 • ten minste de afgelopen drie jaar onafgebroken lid zijn geweest van de vereniging.
 • geen lid van het Bestuursorgaan van de vereniging zijn of zijn geweest gedurende het boekjaar waarvoor ze worden aangeduid en het vorige boekjaar

Zie ook Huishoudelijk Reglement art. 8

GEZOCHT BESTUURDERS DIE MEEWERKEN AAN DE REALISATIE VAN DE STRATEGISCHE PRIORITEITEN VAN IE-NET

Op de Algemene Vergadering worden 2 bestuurders verkozen voor de 2 opengevallen mandaten, voor een mandaat van 5 jaar . De bestuurder die ter vervanging van het in 2023 opengevallen mandaat wordt benoemd doet de termijn van het mandaat van zijn voorganger uit. Beide mandaten vangen aan op 1 januari 2024 en eindigen 5 jaar later per 31 december 2028. 

Kandidaat-bestuurders

- Ing. Luc Schoenmakers - CV Luc Schoenmakers 

Voorwaarden

 • De kandidaat-bestuurder is ten minste 4 jaar lid van ie-net ingenieursvereniging of ten minste 2 jaar actief in het bestuur van een deelgroep of expertgroep van ie-net ingenieursvereniging vzw.
 • De statutaire periode van het mandaat bedraagt  vijf jaar

Procedure

 • De kandidaat-bestuurder dient zijn kandidatuur  uiterlijk op 30 november 2023 - 24 uur in d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend formulier “kandidatuur bestuurder” per e-mail aan greet.vanheuckelom@ie-net.be  .

Zie ook statuten  en huishoudelijk reglement (art. 16, 26 en 28)

WIE IS STEMGERECHTIGD ?

ie-net-leden (ingenieurs) die hun lidgeld voor 2023 betaalden zijn stemgerechtigd.

VOLMACHT GEVEN?

ie-net-leden die niet deelnemen, kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net-lid. Het volmachtformulier moet ten laatste op 12 december 2023 per e-mail bezorgd worden aan greet.vanheuckelom@ie-net.be

Download het volmachtformulier. 

INSCHRIJVEN?

Schrijf u in voor 14 december 2023.

DOCUMENTEN

Het volmachtformulier

Het officieel formulier kandidatuur bestuurder (mandaat 5 jaar)

Verslag van de Algemene Vergadering van  3 juni 2023

Verslag van de BAV van 29 juni 2023

Budget 2024 

Nota toelichting statutenwijziging

Statutenwijziging

Contact & info

Mevr. Greet Vanheuckelom
Boekhoudster
ie-net ingenieursvereniging vzw
16/12/2023 Van: 09u30 tot 13u00
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen