MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Gebruik van eindige elementen methodes voor waarheidsvinding in deskundigenonderzoeken

Gebruik van eindige elementen methodes voor waarheidsvinding in deskundigenonderzoeken

Een contactavond van de ie-net deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

 

     leden genieten het voordeeltarief van 100 € ipv 143 € 

 

Leden ie-net, leden BVBR - Gebcai - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA : 100 € ipv 143 € 


Numerieke methodes, en vooral dan eindige elementen simulaties (FEA), worden al decennia in engineering gebruikt, en dit voornamelijk tijdens het ontwerptraject. In bepaalde gevallen kan men die ook gebruiken bij de bepaling van de oorzaak van het falen van een onderdeel, een apparaat, een constructie e.d. meestal als aanvulling op de empirische bepaling van de oorzaak maar ook wanneer de empirische methodes niet tot bruikbare conclusies leidden. Door de komst van High Performance Computing (zie hier voor het standpunt van de KVAB), de beschikbaarheid van steeds geavanceerdere software en de groeiende knowhow bij ingenieurs wordt meer en meer mogelijk i.h.b. door het gebruik van Monte-Carlosimulaties en andere heuristische methoden.

Concrete casussen of probleemgevallen kan men indienen door een e-mail te sturen naar deelgroepdeskundigen@ie-net.be en indien de casus wordt opgepikt dan kan de indiener ervan gratis aan het webinar deelnemen. Hierbij zullen echter geen berekeningen worden uitgevoerd doch er zal worden nagegaan of numerieke methodes desgevallend een oplossing kunnen bieden en zo ja wat de uitdagingen zijn om tot waarheidsvinding te kunnen komen.

In een eerste deel worden kort de achterliggende principes van de eindige elementen methode (Finite Elements) uiteengezet als de meest gebruikte simulatiemethode naast CFD, DEM, ... Vervolgens wordt stilgestaan bij enkele aandachtspunten in de praktische uitvoering van dergelijke simulaties en die met de nodige zorg, zeker in het raam van een geschil, dienen te worden behandeld. Tenslotte worden enkele cases bestudeerd waarin simulaties een doorslaggevende rol hebben gespeeld ter oplossing van het geschil.

Programma en spreker

19u15 : Aanmelden via ZOOM

19u30 : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

19u40 : Uiteenzetting door Dr. ir. Dimitri Debruyne, directeur van Indurium Engineering Services en voormalig parttime professor aan de KU Leuven

21u15 : Q&A

21u45 : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

 

SPREKER

Dimitri Debruyne behaalde zijn ingenieursdiploma in 1997 aan de UGent, gevolgd in 2001 door zijn doctoraat in het domein van de kernfysica. Na een post-doc aan de UGent werd hij eerst docent aan de toenmalige Katholieke Hogeschool, om dan in 2013 benoemd te worden als professor aan het Departement Materiaalkunde van de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresses omvatten optische meettechnieken, materiaalidentificatie en numerieke methodes. Hij is de oprichter van twee spin-offs (Indurium Engineering in 2008, MatchID in 2015) en co-auteur van meer dan 100 papers. In 2011 voltooide hij ook de postacademische opleiding Expertisetechnieken aan de UGent. Sinds 2022 richt hij zijn volledige aandacht op de uitbouw van Indurium Engineering.
 

Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, ontwerpingenieurs, projectingenieurs, materiaaldeskundigen, architecten, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d..
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
24/10/2024 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE
€ 143 voor niet-leden
€ 100 voor leden ie-net (*)
€ 100 voor bedrijfspartners ie-net
€ 100 voor leden BVBR - BBG - Gebcai - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA (vraag uw kortingscode op)
€ 71,50 voor individuele leden ie-net <30j | > 65j (*)

 
Bedragen vrijgesteld van btw
(*) factuur op privé naam en privé adres*)

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 2,5
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 

Domein : INNOVATIE