MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Geotechnische aspecten in het SB260
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Geotechnische aspecten in het SB260

In samenwerking met de Vlaamse overheid- MOW- afdelingen Geotechniek en EBS, organiseert onze expertgroep geotechniek een webinar rond het ‘Standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw’. De geotechnische invalshoek zal hierbij benadrukt worden. Er wordt dieper ingegaan op enkele geotechnische aspecten in het SB260 naar aanleiding van de aanpassingen die gebeurd zijn in de versie 2.0a (gepubliceerd begin 2022) en de revisie die gepland staat in 2023-2024. Via het inschrijvingsformulier zullen de deelnemers ook input en vragen kunnen bezorgen aangaande tekortkomingen in de huidige geotechnische teksten in het SB260. Deze zullen dan in de mate van het mogelijke mee besproken worden tijdens het webinar.

Agenda

Toelichting geotechnische zaken die recent werden aangevuld/gewijzigd in het SB260 (± 60 min)

  • Bemalingen
  • Monitoring
  • Aanvulling/ophoging + controleproeven

Pauze (10 min)

Toelichting diverse wijzigingen bij SB 260 2.0a errata (± 30 min)

Revisie SB 260 in 2024 (± 35 min)

  • Algemene info rond aanpak
  • Toekomstige ontwikkelingen, overzicht van te behandelen items

 

Volgende experten zullen u tijdens het webinar te woord staan:
Ir. Leen Vincke, Celcoördinator studies en proeven, Vlaamse overheid-MOW-afdeling Geotechniek
Ir. Leen De Vos, Celcoördinator monitoring, Vlaamse overheid-MOW-afdeling Geotechniek
Ir. Sarah Verfaille, Studie-ingenieur, Vlaamse overheid-MOW-afdeling Geotechniek
Ir. Steven Lefever, Coördinator SB260, Vlaamse overheid-MOW-afdeling Expertise Beton en Staal


Als deelnemer zal u vooraf de kans krijgen om via een online formulier uw vragen ivm SB260 over te maken aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, MOW. In de mate van het mogelijke zullen deze vragen en opmerkingen behandeld worden tijdens het webinar. Ook na het webinar zal een nieuwe bevraging m.b.t. resterende problemen in de huidige SB260-teksten via een online- formulier aangeboden worden. Dit formulieren is momenteel nog in ontwikkeling. Zodra dit beschikbaar Is, zal een link gestuurd worden aan de reeds ingeschreven deelnemers.

praktisch

Het webinar zal online gepresenteerd worden via zoom. U krijgt ook de kans om vragen te stellen aan de presentatoren. De zoom link wordt enkele dagen voor het webinar bezorgd aan de deelnemers.

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
13/06/2023 Van: 15u00 tot 17u15
ONLINE


€ 80 voor niet-leden
€ 56 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 56 voor ie-net bedrijfspartners
€ 40 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)


€ 56 voor leden van BGGG (mail dirk.de.wilde@ie-net.be voor uw kortingscode)

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW