MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Aansprakelijkheid van de diverse bouwpartners in projectontwikkeling
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Aansprakelijkheid van de diverse bouwpartners in projectontwikkeling

     leden genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Leden ie-net - BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX - VROA genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door OVB : 3 standaardpunten
Erkend door BIV : 3 uur
Erkend door IGO (2023.023-207) voor magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden R.O. en voor RIO's die bouwgeschillen behandelen (*).


Situering

Vastgoedprofessionals komen zowel tijdens het ontwerp, de realisatie als na de oplevering niet zelden in aanraking met (de grenzen van) de respectieve rollen en aansprakelijkheden van hun bouwpartners zoals de bouwpromotor, de (onder)aannemer, de architect, de stabiliteitsingenieur, het ingenieursbureau technieken e.d.. Denk aan de tienjarige aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, nabuurschade, kabelschade, etc. Vaak spelen ingenieurs daarin een centrale rol, maar al even vaak verworden ze tot het lijdend voorwerp tussen advocaten. De bedoeling van het webinar is om de diverse bepalingen op een rij te zetten en te illustreren a.d.h.v. casussen waarin zowel recht als engineering van pas komen.
 

Een initiatief van:
ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 

Programma

18.45u : Aanmelden via ZOOM

19.00u : Inleiding door Didier De Buyst (ir.), Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

19.15u : Lezing door Mr. Ludo Ockier en Mr. Ilse Lippens, advocatenkantoor Ockier

21.15u : Q&A

21.25u : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

21.30u : Einde

Sprekers en doelgroep

Spreker

Ludo Ockier
Mr. Ludo Ockier is aan de balie sinds 1988. Zijn kantoor is doorheen de jaren gestaag gegroeid, en dit tot het huidige team van 28 advocaten en 8 administratieve medewerkers. Mr. Ockier heeft zich van bij de aanvang van zijn loopbaan gericht op het vastgoedrecht, en dit in de meest ruime zin van het woord. Hij behandelt dossiers inzake bouwrecht, administratief recht en omgevingsrecht, ondernemingsrecht, overheidsopdrachten en PPS, en hij begeleidt de partijen bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Hij behandelt de dossiers vanuit alle mogelijke standpunten: voor de bouwheer, de promotor, de aannemer, de architect, de ingenieur, de verzekeraar, de overheid, de buur, … Mr. Ockier richt zich niet alleen op juridische geschillen en procedures, maar tracht ook steeds te komen tot een bemiddelende oplossing indien mogelijk. Tot slot staat hij partijen bij in grote vastgoedtransacties, en zorgt hij voor sluitende contracten. Mr. Ockier geeft geregeld opleidingen, seminaries en webinars over alle mogelijke vastgoedgerelateerde onderwerpen.

Ilse Lippens
Mr. Ilse Lippens voltooide haar rechtenstudies in 2004, en voegde er nog een aanvullende opleiding in de criminologische wetenschappen aan toe. In 2005 is zij gestart aan de Leuvense balie. Zij is vervolgens teruggekeerd naar haar West-Vlaamse roots, en werkt sinds 2008 bij het advocatenkantoor Ludo Ockier in Kortrijk. Ilse is voornamelijk actief in dossiers inzake bouwrecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht en algemeen burgerlijk recht. Zij geeft regelmatig uiteenzettingen mbt de aansprakelijkheid in de bouw.

Doelgroep

Projectingenieurs, directeurs van projecten, directeurs der werken, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, vastgoedmakelaars, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken (RIO) etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
05/10/2023 Van: 19u00 tot 21u30
ONLINE
120 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX - VROA (vraag uw kortingscode op)
63,00 € voor magistraten, magistraten in opleiding, persosnleesleden R.O. en RIO's (enkel bouwgeschillen) (*)
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 


(*) Erkenning IGO 
Lees aandachtig de voorwaarden

(*) Erkend door IGO

Het IGO neemt de inschrijvingskosten (63,00€) ten laste van magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden van de R.O. op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.

Het IGO neemt de inschrijivingskosten (63,00€) ten laste van RIO''s , énkel voor diegenen die bouwgeschillen behandelen; op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn.
Geïnteresseerde RIO's moeten een gemotiveerde aanvraag indienen bij het IGO (ref. 2023.023.207) om de ten laste neming van hun inschrijvingskosten door het IGO te bekomen.

Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de kosten niet ten laste. 
Bij afwezigheid zal ie-net u hiervoor een factuur opsturen t.b.v. 63,00 €.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.