MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Aansprakelijkheid en verzekeringen in de bouwsector - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Aansprakelijkheid en verzekeringen in de bouwsector - ONLINE

Een contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars m.m.v. BVBR
 

     leden genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Leden ie-net - BVBR - Gebcai - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA : 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door OVB : 2 standaardpunten


Situering

Ingenieurs werkzaam in bouwbedrijven, in architecten- en ingenieurskantoren, bij immobiliënpromotoren of bij welkdanige andere actor uit de bouwsector worden vaak geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen (hetzij als schadelijder, hetzij als schadeveroorzaker).
De juridische implicaties ervan maken dat vele ingenieurs zich afzijdig houden van het thema, daar waar ze in wezen best wel over een goede basiskennis daarvan zouden beschikken. Een daarmee verbonden aspect is dat van de verzekerbaarheid en de tussenkomst van een verzekeraar in geval van schade.
In deze contactavond zullen twee gespecialiseerde juristen-advocaten ten behoeve van een ingenieurspubliek de aansprakelijkheid en de verzekeringen in de bouwsector uiteenzetten.

Programma

19.15u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.30u : Aanvang webinar

  • Lezing door Mr. Tom Reingraber en Mr. Julie De Pauw, advocatenkantoor CMS
  • Inleiding en slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

Korte beschrijving van de lezing

•    Soorten aansprakelijkheid
o    Algemeen
    Burgerlijke aansprakelijkheid, Strafrechtelijke aansprakelijkheid
o    Mogelijke claims bij bouwgeschillen
o    Soorten aansprakelijkheid specifiek voor bouwsector
    Onderhoudsperiode (zichtbare gebreken), Lichte verborgen gebreken, Tienjarige aansprakelijkheid

•    Aansprakelijkheid per bouwpartner
o    De bouwpartners
    Bouwheer, Projectontwikkelaar, Ingenieur, Architect, Aannemer
o    Bijzonderheden 
    Aansprakelijkheid in solidum, Vorderingen tussen bouwpartners, Faillissement aannemer, Opzegging en nietigheid overeenkomst

•    Verzekeringen
o    Inleiding
o    Relevante verzekeringen
    Decenale verzekering, Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, A.B.R.-verzekering, Garantieverzekering, Milieuschadeverzekering

•    Cases


21.30u : Q&A

21.50u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Tom Reingraber
Tom is een senior medewerker bij advocatenkantoor CMS, gespecialiseerd in het verzekeringsrecht, handelsrecht en geschillenbeslechting. Tom heeft heel wat ervaring met verzekerings-, handels- en vennootschapsgeschillen, alsook met het opstellen en onderhandelen van tal van handelscontracten. Alvorens CMS te vervoegen, werkte Tom op de departementen geschillenbeslechting van de grootste onafhankelijke Belgische zakenadvocatenkantoren. Tom is als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht van de KU Leuven en is eveneens lid van de redactie voor gerechtelijk recht van het Tijdschrift van de Vrederechters/Journal des Juges de Paix (JJP). Tom spreekt geregeld op seminaries en is auteur van verschillende publicaties binnen zijn vakgebied.
 

Julie De Pauw
Julie is als senior medewerker bij advocatenkantoor CMS gespecialiseerd in verzekeringsrecht en geschillenbeslechting. Julie heeft een uitgebreide expertise in het verzekeringsrecht, met een bijzondere focus op cyber-, milieu-, D&O-, ABR-, BA- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Julie adviseert nationale en internationale verzekeraars en ondernemingen en staat hen bij in procedures, onderhandelingen en alternatieve geschillenbeslechting.
 

Doelgroep

Projectingenieurs, directeurs van projecten, directeurs der werken, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., gerechts-deskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken (RIO) etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
06/09/2023 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE
€ 120 voor niet-leden
€ 84 voor leden ie-net
€ 84 voor bedrijfspartners ie-net
€ 84 voor leden BVBR - Gebcai - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA (vraag uw kortingscode op)

 
Bedragen vrijgesteld van btw

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 


 

Erkenningen in aanvraag

in aanvraag bij IBJ (Instituut voor Bedrijfsjuristen) voortgezette opleiding bedrijfsjuristen