MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Deskundigenonderzoeken van riolerings- en afwateringssystemen en waterschade - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Deskundigenonderzoeken van riolerings- en afwateringssystemen en waterschade - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de expertgroepen Wegenbouw, Civiele Techniek en Geotechniek

Leden ie-net - BVBR - KCLE - LRGD - VVLE - VMx  genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 
erkend door IBJ : 3 punten voortgezette opleiding
erkend door OVB : 3 standaardpunten permanente vorming
erkend door BIV : 2,5 uur
erkend door VVLE : 3 uur permanente vorming


Situering

De ongeziene waterschade die zich in de zomer 2021 o.m. in ons land en in Duitsland heeft voorgedaan heeft de problematiek van de klimaatverandering nóg scherper gesteld. Een vaak door het publiek over het hoofd geziene aspect is dat van het juiste ontwerp, de correcte uitvoering en het gepaste onderhoud van riolerings- en afwateringssystemen in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuurwerken. Jammer genoeg ontstaan hierbij soms schadegevallen waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de geschilbeslechting dient te worden uitgevoerd. Dergelijke geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de betrokken bouwpartners en/of verzekeraars op. Tijd om de theorie even op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

Programma

18.45u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.00u : Aanvang webinar

 • Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur
   
 • Fluviale en pluviale overstromingsrisico’s in Vlaanderen: inzichten en trends door klimaatverandering en urbanisatie
  Prof. Dr. ir. Patrick Willems, hoogleraar KU Leuven

  In juli 2021 zorgde een “waterbom” voor catastrofale overstromingen. Vlaanderen is erg kwetsbaar voor dergelijke extreme weersomstandigheden door onze hoge bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad. Bovendien zorgt de klimaatverandering voor zorgwekkende evoluties. Maar hoe groot zijn de overstromingsrisico’s precies? Wat is het verschil tussen de risico’s van pluviale overstromingen versus fluviale overstromingen? En hoe evolueren die risico’s als gevolg van het veranderend klimaat in Vlaanderen nu precies? En wat is de invloed van de toenemende urbanisatie? Hoe speelt het beleid hierop in om die risico’s in de toekomst onder controle te houden?
   

 • Deskundigenonderzoeken en regeling van schadegevallen door wateroverlast: praktische aspecten
  Ir. Lieven Gurny en ir. Wim Ringelé, Penta - Crawford & Company Belgium

   

  De gevolgen van de klimaatwijziging van de jongste jaren situeren zich bv. op het vlak van de droge zomers in de periode 2018-2020 en waarbij specifieke dossiers van zettingsschade te noteren vielen of de catastrofale overstromingen van midden juli 2021 die voor verzekeraars grote uitgaven betekenden. Daarnaast zijn er de klassieke dossiers van waterschade die bijna 70% van alle schadedossiers in de particuliere woning uitmaken. Er wordt stilgestaan bij diverse aandachtspunten in het ontwerp en de uitvoering van projecten allerhande. Zo ook de wijze waarop verzekeraars tegen schadedossiers aankijken en de manier waarop e.e.a. kan ingedekt worden. 

21.30u : Q&A

21.50u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Patrick Willems
Prof. Willems is een expert in de analyse van hydrologische extremen, waaronder extreme regenval, overstromingen en waterschaarste; de impact van de klimaatverandering op de waterhuishouding; de noden inzake klimaatadaptatie. Hij voert met zijn team rond deze thema’s studies uit voor verschillende overheidsdiensten. 

Lieven Gurny
-    1993: burgerlijk ingenieur, UGent 
-    1994: MBA, UAntwerpen
-    1997: expert-adviseur onroerend goed, CMO Antwerpen
-    1996-2003: schade-expert bij ITS Inc. 
-    2003-2019: oprichter en schade-expert bij Penta
-    2019: schade-expert Crawford & Company

Wim Ringelé
-    1993: bio-ingenieur, KU Leuven 
-    1996: postgraduaat Monumentenzorg
-    1998: eerste monumentenwachter bij Monumentenwacht, Antwerpen
-    1998-2003: schade-expert bij ITS Inc. 
-    2003-2019: oprichter en schade-expert bij Penta
-    2019: schade-expert Crawford & Company
 

Doelgroep

Projectingenieurs, ontwerpingenieurs, architecten, landmeters-experten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., schaderegelaars, verzekeraars, verzekeringsmakelaars, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
20/09/2022 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

120,00 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - KCLE - LRGD - VVLE - VMx
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 


Erkenningen

De opleiding is erkend door OVB (Orde van Vlaamse Balies) met 3 standaardpunten permanente vorming advocaten.

De opleiding is erkend door IBJ (Instituut voor Bedrijfsjuristen) met 3 punten voortgezette opleiding bedrijfsjuristen

De opleiding is erkend door BIV met 2,5 uur voor vastgoedmakelaars