MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Deskundigenonderzoeken in geotechnische schadegevallen - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Deskundigenonderzoeken in geotechnische schadegevallen - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de expertgroep Geotechniek 
 

Leden ie-net - BGGG - ABEF - BVBR - KCLE - LRGD - VVLE  genieten het voordeeltarief van 70 € ipv 100 € 

 

Erkend door BIV : 2,5 punten
Erkend door VVLE : 2,5 u

 

Situering

De geotechniek als het toegepaste onderdeel van de theoretische grondmechanica vormt een belangrijk ontwerp- en uitvoeringsdeel van de civiele werken die jaarlijks worden uitgevoerd, zowel via overheidsopdrachten als via private aannemingscontracten. Het aantal schadegevallen en daaruit voortvloeiende geschillen is navenant, en dat gaat niet alleen om plotse grondverzakkingen, maar bv. ook om instabiliteiten door vervloeiingen, grondverschuivingen, overdreven lange termijn vervormingsgedrag, schade aan kademuren, etc. Tijd om even de theorie op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.
 

Korte beschrijving

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: eenvoudige basisregels van de grondmechanica, schuifweerstanden, stromingsproblematiek en vervloeiing, loopzand versus drijfzand, met piping of inwendige erosie doorheen dijken, wat in de ongeziene tijden van watersnood en dijkoverstromingen/dijkbreuken relevanter dan ooit is.

Programma

19.15u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.30u : Aanvang webinar

•    Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

•    Voorstelling 'Registratie geotechnicus/geotechnisch deskundige' door ir. Gauthier Van Alboom, gewezen voorzitter Expertgroep Geotechniek

•    Lezing door Em. prof. dr. ir. h.c. William Van Impe, emeritus gewoon hoogleraar UGent, gewezen professor aan de KU Leuven,

21.40u : Q&A

21.55u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

William Van Impe
•    Burgerlijjk bouwkundig ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen Universiteit Gent. Assistent Universiteit Gent Labo voor Grondmechanica 1973-1980. 
•    Docent en gewoon hoogleraar Universiteit Gent 1980 – 2011 en Hoogleraar KU Leuven 1991 – 2011
•    Directeur Labo voor Grondmechanica en geotechniek Universiteit Gent 1982- 2011.Gewezen voorzitter van de Belgische vereniging voor Grondmechanica en Geotechniek
•    Past European President of the ISSMGE 1994-1999 
•    Past World President ISSMGE 2001-2005
•    Past President of FEDIGS 2007-2009
•    Honorary Full Member of the Royal Academy of overseas sciences-Belgium
•    Honorary Member of the Japanese Geotechnical Society
•    Veertig jaar nationale en vooral internationale expertise in schadegevallen en consulting in geotechniek (Midden Oosten, Azië, Zuid- en Centraal Amerika) met een specialisatie in: 
Offshore geotechniek, speciale diepfunderingen, vervloeiingen in zanden en slappe kleien, funderingsinstabiliteit, verbrijzelbare gronden, milieugeotechniek etc.
 

Doelgroep

Projectingenieurs, ontwerpingenieurs, geotechnische ingenieurs, geologen, architecten, landmeters-experten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
19/05/2022 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE

100,00 € voor niet-leden
70,00 € voor individuele leden ie-net
70,00 € voor bedrijfspartners ie-net
70,00 € voor leden BGGG - ABEF
70,00 € voor leden BVBR - KCLE - LRGD - VVLE
50,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw