MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Brandonderzoeken - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Brandonderzoeken - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de Expertgroepen Veiligheid en Civiele Techniek
 

Leden ie-net - BVBR - GEBCAI - KCLE - LRGD - VVLE  genieten het voordeeltarief van 70 € ipv 100 €
Erkenning door IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) aangevraagd
Erkend door BIV : 2,5 punten
Erkend door VVLE : 2,5 u


Situering

Een brand kan ontstaan omwille van diverse redenen, gaande van een technisch mankement tot het opzettelijk - aansteken ervan. Het brandonderzoek neemt een belangrijke plaats in, zowel in penale als in civiele deskundigenonderzoeken die daarmee gerelateerd zijn. Bij het technisch brandonderzoek wordt een beroep gedaan op diverse fysicochemische technieken zowel op de plaats van de feiten als in het forensisch laboratorium.. Tijd om even de theorie toe te lichten en enkele praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie meer in detail te bekijken.
 

Korte beschrijving

•    Theorie: hoe verloopt een compartimentsbrand en wat zijn de implicaties voor het technisch brandonderzoek? Welke middelen zijn er ter beschikking: staalnames, inzet van brandhonden, gebruik van detectoren voor vluchtige organische stoffen, laboratoriumanalyses via GC-MS, metallografisch onderzoek, specifieke chemische analyses simulaties en reconstructies.
•    Praktisch verloop: wanneer en in wiens opdracht wordt een brandonderzoek uitgevoerd: parket – verzekeringen – rechtbank/hof – en occasioneel bedrijven. In functie van de opdrachtgever is specifieke wetgeving van toepassing en dat heeft zijn implicaties op de wijze van onderzoek van zuiver eenzijdig, over “semi” tegensprekelijk, tot volledig tegensprekelijk. De actoren die deelnemen aan het onderzoek zijn ook telkens verschillend (brandweer, politie, gerechtelijk laboratorium, verzekeringsmakelaars, inspecteurs, advocaten, technische raadslieden, …).
•    Enkele voorbeelden zullen worden besproken om de theorie te verduidelijken. 
•    Vragen en antwoorden.
 

Programma

19.15u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.30u : Aanvang webinar

•    Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

•    Lezing door ir. David Royer, gerechtsdeskundige en onafhankelijk branddeskundige

21.30u : Q&A

21.45u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Sprekers

David Royer
Behaalde het diploma van burgerlijk scheikundig ingenieur aan de KU Leuven in 1989. In hetzelfde jaar startte hij zijn loopbaan aan het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de KU Leuven en publiceerde over materiaalonderzoek door middel van Ion Scattering Spectroscopy. Vervolgens doceerde hij industriële anorganische en organische chemie aan de hogeschool K.I.H. De Nayer.
Hij voerde zijn eerste expertise uit in 1990 en is voltijds expert sinds 1994. In het kader van postacademische opleidingen gaf David Royer lezingen over brand en expertisetechnieken aan de Universiteit Gent, de Vlaamse Ingenieurskamer, de politieschool PLOT te Genk, brandweerdiensten en ie-net ingenieursvereniging.
Hij is geregistreerd in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen EXP 1961723 en legde de eed af in handen van de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel.
David Royer behaalde aanvullende getuigschriften en volgde diverse studiedagen.
 

Doelgroep

Branddeskundigen, parketdeskundigen, gerechtsdeskundigen, veiligheidsingenieur, preventieadviseurs, architecten, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, onderschrijvers, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters van de zetel, parketmagistraten, rechters in ondernemingszaken, officieren van de politie, de brandweer en de civiele bescherming, etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
26/04/2022 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE

100,00 € voor niet-leden
70,00 € voor individuele leden ie-net
70,00 € voor bedrijfspartners ie-net
70,00 € voor leden BVBR - KCLE - LRGD - VVLE 
70,00 € voor RIO's, Magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde (*)
50,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw

Erkenningen in aanvraag

1. Bij IGO (Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding) - (erkenning permanente vorming magistraten)

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Gebruik de code IGO1202 op het inschrijvingsformulier.