MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Fellow Gerechtelijke Expertise (17de promotie) - Juridische aspecten (hybride opleiding)

Fellow Gerechtelijke Expertise (17de promotie) - Juridische aspecten (hybride opleiding)

     ie-net leden en bedrijfspartners: € 1750 ipv € 2500

 

 

Erkend door FOD Justitie als verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen 


en

Erkening in aanvraag bij de Federale Raad van Landmeters-Experten en VVLE 

 

HYBRIDE OPLEIDING (je volgt LIVE ter plaatse of ONLINE)


Op 10 april 2014 is de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek verschenen en dit met volgende titel “Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.” In toepassing hiervan is het KB van 30 maart 2018 verschenen m.b.t. de erkenning van de verplichte juridische opleiding om in het Definitief Register van Gerechtsdeskundigen te worden opgenomen.
Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat principieel enkel nog deze deskundigen door de diverse rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke opdrachten.
Op basis van het uitvoeringsbesluit over de verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen (dd. 30 maart 2018, B.S. 27/04/2018), is het traditionele FGE-programma grondig aangepast en kreeg het een upgrade.

Het juridische luik van de cursus 'Fellow Gerechtelijke Expertise' start op 9 maart 2024 en richt zich tot personen die momenteel reeds als gerechtsdeskundige optreden maar de juridische vorming nog niet genoten hebben en eveneens tot personen die de ambitie hebben om in de toekomst gerechtelijke deskundigenopdrachten aan te nemen. 

Programma

De cursus Fellow Gerechtelijke Expertise - Juridische aspecten wordt georganiseerd onder de koepel van ie-net ingenieursvereniging vzw. De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen.
Prof.dr.ir. Didier De Buyst treedt op als coördinator van de Deelgroep ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars.

De cursus bestaat uit volgende 7 modules (voorgeschreven door FOD Justitie): 

Een bezoek aan een pleitzitting op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen wordt voorzien op een woensdag. Datum wordt in overleg met cursisten meegedeeld. 

Module I – 9 maart 2024         
Gerechtelijke organisatie burgerlijke zaken
Module II – 16 maart 2024            
Gerechtelijke organisatie strafzaken
Module III – 23 maart 2024             
Onderscheid minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
Module IV – 20 april 2024
Aanstelling, verloop onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken
Module V – 27 april 2024             
Aanstelling, verloop onderzoek en het verslag in strafzaken, Erelonen en kosten
Module VI – 4 mei 2024           
Aansprakelijkheid, Nationaal Register & Deontologie
 


Getuigschrift:
Deze 7 modules worden op 6 opeenvolgende zaterdagen vanaf 9 maart 2024 gedoceerd. Daarenboven wordt er een bezoek aan een zitting op de rechtbank van Antwerpen georganiseerd.

De cursisten die slagen krijgen een getuigschrift van “Fellow Gerechtelijke Expertise - juridische aspecten”. Het volgen van enkel de sessies geeft recht op een aanwezigheidsattest. De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt ontvangt het getuigschrift dat hem/haar toegang zal verlenen tot het Nationaal Register.

De geslaagde cursist ontvangt het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige", een uitgave van ie-net i.s.m. Die Keure. Redacteurs Johan Boon, Didier De Buyst en Toon Lysens.

Programmacoördinator en docenten

De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen. De docenten worden aangetrokken in functie van het programma en de autoriteit die zij bezitten in de discipline waarover zij doceren. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit de juridische wereld.

Ing. Philippe Bastijns MSc., zaakvoerder Expertises Bastijns Bvba, gastdocent KUL
Mevr. An Beaucourt, Rechter, Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent
Prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gastprofessor UHasselt en coördinator van de Deelgroep ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
Dhr. David Lathouwers, Rechter - Beslagrechter, Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent
Mr. Yves Lenders, advocaat
Dhr. Toon Lysens, erevoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Tongeren
Mr. Dominique Matthys, advocaat
Mr. Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen
▪ Mevr. Karine Van Hecke,  Parket-Generaal Gent 
Mevr. Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen (thans Ondernemingsrechtbank)


 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
09/03/2024 Van: 09u00
04/05/2024 Tot: 17u00
HYBRIDE INGENIEURSHUIS Live - Desguinlei 214 Online - zie instructies

€ 2500 niet-leden
€ 1750 individuele leden ie-net (factuur naar privé adres)
€ 1750 bedrijfspartners ie-net
€ 1750 leden VVLE - Gebcai - IAE - KCLE - BAMTES
€ 1250 individuele leden ie-net <30/>65 (factuur naar privé adres)

In de prijzen zijn cursusteksten, verfrissingen, maaltijden, het “Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen” (die Keure - NCDAB - ie-net) en de pocketuitgaves van Maklu, nl. Gerechtelijk Wetboek 25ste editie en Wetboek Strafrecht inbegrepen.


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier.

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt vanaf januari 2023 beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s die je kan terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille.

Deze opleiding valt onder het thema:

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES


39,50 opleidingsuren


Vlaams Opleidingsverlof : Registratienummer ODB-1002171


Algemene voorwaarden ie-net ingenieursvereniging