MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding plus / 46ste Hogere Cursus Akoestiek: Audio Engineering - modulair inschrijven
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

46ste Hogere Cursus Akoestiek: Audio Engineering - modulair inschrijven

De Hogere Cursus Akoestiek is een initiatief van de Belgische Akoestische Vereniging, het Nederlands Akoestisch Genootschap en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen van ie-net dat 46 jaar geleden genomen werd om aan de nood aan een grondige basisopleiding in het multidisciplinaire vakgebied akoestiek tegemoet te komen. De cursus beoogt een specialisatie na een technische academische opleiding en sluit hierdoor nauw aan bij het aanbod aan de Vlaamse en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs.

HCA wenst kennis en vaardigheden te verdiepen tot op het niveau van praktische toepasbaarheid. Hij wenst de cursist in staat te stellen om zelf en autonoom geluids- en trillingsproblemen op te lossen en gaat verder dan het louter beschrijvende van internetgebaseerde informatieverspreiding.

De Hogere Cursus Akoestiek richt zich tot professionals met een hoger technisch diploma, academici, afgestudeerden H.T.S.-, respectievelijk technisch/industrieel ingenieurs die zich wensen te verdiepen in de wereld van de bouwakoestiek, lawaaibeheersing of audio-engineering. Deze grondige opleiding is zeer geschikt als eerste kennismaking met de materie voor toekomstige akoestische specialisten en is daardoor een perfecte specialisatie volgend op de technische opleidingen die aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten worden aangeboden.

De cursus richt zich ook tot professionals die beroepshalve naast hun eigen expertise te maken krijgen met akoestiek en trillingen en de nodige technische bagage wensen te verzamelen om op een diepgaande wijze met experts te kunnen praten en onderhandelen.

Afzonderlijke modules van de cursus kunnen ook gevolgd worden als permanente vorming voor specialisten akoestiek.

Tot slot verwelkomt de cursus ook iedereen met een degelijke technische bagage die omwille van eigen interesses de cursus wenst te volgen.

Programma

Module Algemeen:

 • Een diepgaand inzicht geven in de basisfysica van geluid en trillingen.
 • De vaardigheden aanbrengen die nodig zijn om praktische problemen op te lossen.
 • Moderne meettechnieken leren gebruiken en de nodige achtergrond op het vlak van signaalverwerking verwerven om deze te begrijpen en waar nodig verder uit te breiden.
 • De basis van numerieke simulatie begrijpen en vaardigheden aanbrengen om simulatiesoftware op correcte manier te gebruiken.
 • De werking van het menselijk gehoor begrijpen en effecten van hoge blootstellingsniveaus onderkennen

Lesdata
23/09/2019 - 30/09/2019 - 07/10/2019 - 14/10/2019 - 21/10/2019 

Module Bouwakoestiek:

 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van geluidsisolatie.
 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van trillingsisolatie.
 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van ontdreuning.
 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van ruimteakoestiek.
 • Technische aspecten van installatiegeluid en mitigatie hiervan begrijpen.
 • De vigerende wetgeving kunnen interpreteren en toepassen.

Lesdata
04/11/2019 - 18/11/2019 - 25/11/2019 - 02/12/2019 - 09/12/2019 (voormiddag)

Module Lawaaibeheersing:

 • Bronmechanismes van geluid in het algemeen begrijpen en mogelijke remediërende maatregelen kunnen identificeren.
 • Gedetailleerde kennis hebben van verkeersgeluid (weg, lucht, rail) en remediërende maatregelen kunnen identificeren.
 • Gedetailleerde kennis hebben van industriële geluids- en trillingsbronnen en remediërende maatregelen, inclusief omkasting, geluidsdempers, schermen en trillingsisolatie kunnen identificeren.
 • Mechanismes van geluidsoverdracht begrijpen en overdrachtsmodellen kunnen toepassen.
 • De vigerende wetgeving (arbeidsveiligheid en milieu) kunnen interpreteren en toepassen.

Lesdata:
09/12/2019 (namiddag) - 16/12/2019 - 06/01/2020 - 13/01/2020 - 20/01/2020

Module Audio-engineering:

 • Basiskennis van luidsprekerontwerp en beheersen van technieken voor luidsprekerkasten en luidsprekerroosters.
 • Opname- en studiotechnieken kunnen toepassen.
 • Basiskennis hebben over de akoestiek van ruimtes en de interactie met elektronische versterking en opname.
 • Uitdagingen voor akoestiek in multimedia communicatiesystemen en virtuele realiteit begrijpen en kunnen toepassen.

Lesdata:
27/01/2020 - 03/02/2020 - 10/02/2020 - 17/02/2020

Gelieve op je inschrijvingsformulier aan te duiden welke module(s) je wenst te volgen. 

Hier kan je het voorlopige overzicht van de modules downloaden.

Hier vind je het detail per lesonderdeel

Docenten: (in alfabetische volgorde)
- lic. Claude Bataillie
- dr.ir.ing. René Boonen
- dr.ir. Arne Dijckmans
- prof.dr.ir. Bert De Coensel
- Ing. W. Drost
- prof.ir. Eddy Gerretsen
- prof.dr. Christ Glorieux
- M.Sc.MBA Marcel Kok
- ir. Ferry Koopmans
- Ing Margriet Lautenbach
- Ing Leon Lemmers
- ir.arch. Paul Mees
- dr. Tineke Noorman
- Ing Okke Ouweltjes
- prof.dr.ir. Edwin Reynders
- prof.dr.ir. Bert Roozen
- dr. Gijsjan van Blokland
- prof.dr.ir. Steven van de Par
- ir. Filip Verbandt
- ir. Martijn Vercammen
- dr.ir. Ysbrand Wijnant


 

Organisatie

De Hogere Cursus Akoestiek wordt ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).

Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)
Eperweg 32
8181 EW Heerde
E-mail: secr@nag-acoustics.nl
Tel.: +31(0) 578 844134
www.nag-acoustics.nl

Belgische Akoestische Vereniging (ABAV)
Secretariaat: C.S.T.C.-W.T.C.B. (ir.-arch. Debby Wuyts)
Av. P. Holoffe 21
B-1342 Limelette
Tel.: +32 (0)2 655 77 11
www.abav.be

ie-net ingenieursvereniging vzw
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
B-2018 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 260 08 40 
E-mail : info@ie-net.be
www.ie-net.be

Curatorium van de Hogere Cursus Akoestiek
Prof. dr. ir. Dick Botteldooren
Voorzitter Belgische Akoestische Vereniging - ABAV
Wetenschappelijk coördinator

Dr. Gijsjan van Blokland
Voorzitter Nederlands Akoestisch Genootschap - NAG

Dr. ir. Filip Verbandt
Voorzitter Expertgroep Akoestiek & Trillingen - ie-net

Dr. ir. Ysbrand Wijnant
Curatoriumlid

Mevr. Christine Mortelmans
Projectcoördinator ie-net

Contact & info

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
27/01/2020 Van: 10u15
17/02/2020 Tot: 16u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Volledige cursus
€ 4650 voor niet-leden
€ 3255 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
€ 950 voor warme lunch
 

Module “Algemeen” (25 lesuren)
€ 1785 voor niet-leden
€ 1250 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
€ 275 voor warme lunch

Module “Bouwakoestiek” (22 lesuren)
€ 1571 voor niet-leden
€ 1100 voor leden / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
€ 220 voor warme lunch

Module “Lawaaibeheersing” (22 lesuren)
€ 1571 voor niet-leden
€ 1100 voor leden / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
€ 220 voor warme lunch

Module “Audio-engineering” (18 lesuren)
€ 1285 voor niet-leden
€ 900 voor leden / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
€ 220 voor warme lunchMaak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier