MENU Menu
of
Veiligheid en beveiliging
Home / Afdelingen / Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging zijn beide de laatste decennia een geïntegreerd aandeel geworden binnen onze samenleving, zij het in beroeps-, privé-, verkeers-of vrije tijdsactiviteiten. Zowel Veiligheid als Beveiliging worden dan ook als een ruim domein beschouwd en beperken zich zeker niet tot de arbeidsveiligheid. Veiligheid en beveiliging omvatten verschillende aspecten, namelijk onderkennen, evalueren, voorkomen, beperken en beschermen tegen alle vormen van risico’s.  De expertgroep zal zeker de aspecten beheer en opleiding die hiervoor nodig zijn, in haar activiteiten opnemen. De aanpak en werking zijn uiteraard multidisciplinair, dit zowel binnen ie-net t.o.v. de andere expertgroepen, als naar andere organisaties die een werkterrein in het veiligheidsgebied hebben. Vaak worden dan ook studiedagen en/of avondvoordrachten in samenwerking op het programma gezet.

Veiligheid en beveiliging op zichzelf zijn niet leefbaar binnen de maatschappij. Ze zijn beide een geïntegreerd deel van een technisch systeem, van een beheersysteem, waarvoor uiteraard ook specifieke gespecialiseerde technieken en systemen ontwikkeld worden.

Derhalve richt deze expertgroep zich niet alleen tot ingenieurs en managers, werkzaam in het veiligheids- of beveiligingsdomein, maar vooral tot hen werkzaam in verschillende afdelingen van een onderneming of openbaar bestuur.

Concrete doelstellingen zijn dan ook de volgende:

• het organiseren van avondvoordrachten over specifieke en aanverwante veiligheidsthema’s
• het organiseren van symposia – lokale en internationale – over specifieke toepassingsgebieden 
• het verspreiden van informatie over en het geven van vorming in de veiligheids- en beveiligingswetenschap door het organiseren van studiedagen en cursussen
• het leggen en onderhouden van contacten met nationale en internationale organen werkzaam op het gebied van veiligheid en beveiliging