MENU Menu
of
Piping pijpleidingen en lastechnieken
Home / Afdelingen / Piping Pijpleidingen en Lastechnieken

Piping Pijpleidingen en Lastechnieken

Passie, Plezier en Labeur (PPL)

De meeste van onze ingenieurs hebben dagelijks te maken met piping en pijpleidingen. Geen bedrijf of er zit wel een piping-installatie in, geen verkeersader of er loopt wel een pijpleiding naast. We laten u even kennismaken met de expertgroep die binnen de ie-net community het thema Piping, Pijpleidingen en Lastechnieken bespeelt. Passie, Plezier en Labeur, met de vlam in de pijp. We bekijken de missie van de expertgroep.  

Missie

Deze expertgroep is een open forum, toegankelijk voor alle ie-net leden. Hij brengt specialisten uit diverse disciplines (met raakvlakken bij Piping, Pijpleidingen en/of Lastechnieken) met elkaar in contact. De expertgroep netwerkt en zoekt tot de problemen helder gesteld en de oplossingen keurig opgelijnd zijn.

Als blijkt dat een thema (een probleem, een innovatie, een nieuwe norm...) actueel wordt voor een aantal leden, organiseren zij daarover een activiteit. Zo houden ze ieder jaar een zestal voordrachten over diverse "hot items" rond het centraal thema "Piping - Pijpleidingen en Lastechnieken". Of ze bezoeken een bedrijf om op de werkvloer te zien wat er gebeurt.

Een van de doelen voor de volgende jaren is om samen te werken met andere expertgroepen, bijvoorbeeld Regeltechniek, Chemie, Voeding, Onderhoud, ... rond gemeenschappelijke thema's. Hierbij denken we aan het reinigen van piping-installaties in de voedingsindustrie, het onderhoud van regelkleppen, ...

Ook met andere verenigingen zijn de verhoudingen uitstekend. Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld: zo kwam de directeur van het Belgisch Instituut voor Lastechniek (B.I.L.) onlangs input geven over de laatste stand van zaken in hoogwaardige soorten roestvast staal voor pijpleidingssystemen.

Tenslotte wil de expertgroep bijdragen aan permanente navorming, een basisdoelstelling van ie-net. Dit niet alleen omdat technische kennis snel veroudert, maar ook omdat de ingenieur meer wil weten over domeinen waarin hij (nog) niet gespecialiseerd is, maar waarmee hij of zij in de praktijk mee in aanraking komt. De expertgroep verstrekt advies bij de voorbereiding van het opleidingsprogramma. Hij brengt ook onderwerpen/sprekers aan via zijn voordrachten.