MENU Menu
of
Meet en regeltechniek
Home / Afdelingen / Meet- en regeltechniek

Meet- en regeltechniek

Sponsored by

 

> Aanvraag sponsoring

De expertgroep Meet- en Regeltechniek wil volgende mensen bereiken:
• afgevaardigden uit leveranciers-middens
• afgevaardigden uit bedrijven, studie- en engineeringsbureaus
• onderwijzers uit secundair en hoger onderwijs

Met volgende activiteiten
• avondvoordrachten: aanwending van nieuwe apparatuur, methode of technologie, in samenwerking met firma's.
• studiedagen: themagericht en vergezeld van demonstraties of tentoonstelling, in samenwerking met fabrikanten.
• themagerichte cursussen
• discussievergaderingen: voor eigen vorming binnen de studiegroep, met medewerking van specialisten.

Wij staan steeds tot uw dienst!
U kan een beroep op ons doen om u te begeleiden in typische meet- en regelproblemen.

Daarenboven bent u steeds welkom
De expertgroep Meet- en Regeltechniek vergadert elke eerste dinsdag van de maand behalve in juli en augustus.

     

 

 

The expert group Measurement and Regulation aims to reach following people:
• delegates from suppliers circles
• delegates and designers from engineering firms and agencies
• teachers from secundary and higher education

Using activities such as
• evening lectures : applications of new apparatus, methods or technology, with support of manufacturers and suppliers.
• daytime lectures : on a dedicated theme and accompanied by demonstrations or exhibitions, with support of manufacturers and suppliers.
• thematic courses
• discussions : for study within the group, with support of specialists.
 

We are always at your service 
Ask our support for typical problems concerning instrumentation, automation, control, etc.

Furthermore you are always welcome
The expert group Measurement and Regulation meets every first Tuesday of the month except for July and August. 

Programma 2019
> 17.10.2019 Breekplaten, beademingsventielen en vlamdovers. Wat doen ze, hoe werken ze en hoe kies je ze!
> 14.11.2019 Pompen beter kiezen en juister gebruiken
> 28.11.2019 Werking en gebruik van de frequentie omvormer in de proces wereld

Programma 2018
> 07.02.2018 Meet-en Regeltechniek in de praktijk 
> 05.03.2018 PID regeltechniek en geavanceerde procescontrole 
> 25.04.2018 Concreet aan de slag in de procesindustrie met het IoT & Industry 4.0

Programma 2017
> 27.04.2017 Thermografie gebruiken als zesde zintuig
> 14.09.2017 Elektriche thermische tracing
> 12.10.2017 Introductie in de wereld van de veiligheidsventielen
> 18.10.2017 Meet- en Regeltechniek in de praktijk
> 24.10.2017 "Draadloze" gasdetectie, snel en efficient
> 14.11.2017 De PID regelaar, weet je het nog?

www.regeltechnieken.org