MENU Menu
of
Intellectuele eigendom
Home / Afdelingen / Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom

Onze expertgroep bestudeert de bescherming van technische innovaties, i.e. de intellectuele eigendom van bedrijven, en hoe deze bescherming te gebruiken bij het zakendoen. De nadruk ligt op bescherming via uitvindingsoctrooien, met in mindere mate aandacht voor merken, tekeningen en modellen en gebruiksmodellen. Onze doelgroep bestaat dan ook uit ingenieurs uit alle disciplines die bij deze technische innovaties betrokken zijn.

Om te weten hoe je deze intellectuele eigendomstitels kunt verkrijgen, ze in stand houdt, ze afdwingt en ze verhandelt via licenties of overdracht, is een grondige en actuele kennis van nationale, Europese, intergouvernementele en internationale rechts- en procedureregels vereist, gecombineerd met een inzicht in de technologie.

Daarom voorziet onze expertgroep zowel in basisvorming als in permanente opleiding, waardoor nieuwkomers en experten in het domein zich aangesproken voelen. Vooral onze weerkerende cursussen dragen hier toe bij. Occasioneel organiseren we studiedagen rond recente onderwerpen. Zo verlagen we de drempel om deze intellectuele eigendomstitels te gebruiken om investeringen in onderzoek en productie te beschermen tegen namaak.