MENU Menu
of
ie-net waasland
Home / Afdelingen / ie-net Waasland

ie-net Waasland

ie-net ingenieursvereniging deelgroep Waasland groepeert en staat open voor alle industriële ingenieurs, burgerlijk ingenieurs, bio-ingenieurs en ingenieurs afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. ie-net Waasland maakt deel uit van de ie-net ingenieursvereniging vzw en benadrukt dit door deel te nemen aan het gemeenschappelijk programma van ie-net, en door activiteiten te organiseren tesamen met andere regionale ie-net deelgroepen. 

Daarnaast organiseert ie-net Waasland als regionale deelgroep sinds jaar en dag een brede waaier van activiteiten (lezingen, bedrijfsbezoeken, socio-culturele activiteiten, netwerking, ...) voor ingenieurs in het Waasland, maar ook ingenieurs buiten het Waasland zijn welkom. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle ie-net leden in Vlaanderen maar ook niet-leden kunnen deelnemen. Het team van vrijwilligers van ie-net Waasland bestuur werkt steeds een leerrijk en interessant programma uit voor de ingenieurs van vandaag en morgen. De bestuursleden komen maandelijks samen om het activiteitenprogramma samen te stellen. Ook de jonge generatie ingenieurs zijn meer dan welkom om ons bestuur te vervoegen.

VIK Waasland werd opgericht in 1996 door wijlen ing. Paul De Schepper (voorzitter 1996-2008). In 2016 werd VIK Waasland omgevormd tot ie-net deelgroep Waasland. Sinds 2008 werd de voorzittersrol opgenomen door ing. Gert Van der Sypt (voorzitter 2008-216), ing. Jan Vandervieren (voorzitter 2016-2022) en ir Tom De Rudder (2022 – heden). 

Heb je interesse om deel uit te maken van het bestuur? Spreek dan een van onze bestuursleden aan tijdens een activiteit of mail ons: IenetWaasland@gmail.com. We nodigen jou dan graag uit voor de maandelijkse bestuursvergaderingen, die doorgaan op de eerste donderdag van de maand om 20u in Kasteel Walburg te Sint-Niklaas.

Breid je professioneel netwerk uit en kom naar de activiteiten van ie-net waasland! Hou alvast onze activiteitenkalender in de gaten. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.

Tot binnenkort!