MENU Menu
of
ie-net waasland
Home / Afdelingen / ie-net Waasland

ie-net Waasland

ie-net ingenieursvereniging deelgroep Waasland groepeert en staat open voor alle industriële ingenieurs, burgerlijk ingenieurs, bio-ingenieurs en ingenieurs afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School.

Sinds jaar en dag organiseert ie-net Waasland maandelijks activiteiten die inspelen op actuele thema’s. Hierbij is er telkens enerzijds aandacht voor algemene technische informatie en staat anderzijds netwerking centraal. Naast bedrijfsbezoeken worden ook voordrachten en culturele activiteiten ingepland.

ie-net Waasland maakt deel uit van de ie-net ingenieursvereniging en benadrukt dit door deel te nemen aan het gemeenschappelijk programma met onder meer ie-net deelgroep Oost-Vlaanderen. Daarnaast stelt ie-net Waasland een eigen programma op, net als alle andere regionale afdelingen. Hierdoor wordt de eigenheid van de deelgroepen bewaard, worden er meer activiteiten georganiseerd en is de lokale verankering gegarandeerd.

Hét belangrijkste ie-net event in Oost-Vlaanderen is de nieuwjaarsreceptie. VIK Waasland, nu ie-net Waasland, is hier al meer dan tien jaar actief bij betrokken. Sinds 2014 gebeurde de organisatie in samenwerking met KVIV Oost-Vlaanderen en VIK Oost-Vlaanderen. Voor 2018 werd er samengewerkt met de deelgroep ie-net Oost-Vlaanderen. Door deze synergie trekken we niet alleen meer mensen aan maar zijn de netwerkmogelijkheden ook veel groter.

De activiteiten zijn toegankelijk voor alle ie-net leden in Vlaanderen maar ook niet-leden kunnen deelnemen. Het team van vrijwilligers van ie-net Waasland werkt in ieder geval steeds met hart en ziel aan een leerrijk en interessant programma voor de ingenieurs van vandaag en morgen.

In juni 2016 nam Jan Vandervieren het voorzitterschap van ie-net Waasland over van Gert Van der Sypt. Het bestuur telt 14 leden, variërend van dertigers tot zestigplussers. Ook de jonge generatie willen we graag nog vertegenwoordigd zien met enkele twintigers. De bestuursleden komen maandelijks samen en stellen het activiteitenprogramma samen.

Heb je interesse om deel uit te maken van het bestuur? Spreek dan een van onze bestuursleden aan tijdens een activiteit of mail ons: IenetWaasland@gmail.com. We nodigen jou dan uit voor de maandelijkse bestuursvergaderingen, die doorgaan op de eerste donderdag van de maand om 20u in Kasteel Walburg te Sint-Niklaas.

Breid je professioneel netwerk uit en kom naar de activiteiten van ie-net waasland!
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.

Tot binnenkort!