MENU Menu
of
ie-net oost vlaanderen
Home / Afdelingen / ie-net Oost-Vlaanderen

ie-net Oost-Vlaanderen

is er voor alle ingenieurs in Oost-Vlaanderen.

Missie: alle leden van ie-net, in 't bijzonder zij die wonen of werken in Oost-Vlaanderen een pallet aan activiteiten aanbieden met meerwaarde en maatschappelijke relevantie.
Die activiteiten focussen op alles waar de ‘ingenieur’ mee bezig is. Centraal staan wetenschap en techniek, maar ook sociale en economische aandachtspunten.  

Welkom op de ieKafé's met een debat of voordracht, bedrijfsbezoeken of events.
Je kan ook meewerken aan de uitwerking van nieuwe activiteiten en ons jaarlijks NieuwjaarsNetwerkEvent.
We streven naar verbreding van ons doel met aandacht voor ingenieurs, techniek en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij staan we open voor alle ingenieurs die willen meewerken aan ons vernieuwende project.  Welkom op de maandelijkse bestuursvergaderingen en op de algemene ledenvergadering ie-net Oost-Vlaanderen in juni.
Simpel, neem contact met ons bestuur via ovl@ie-net.be.

Er gaat ook aandacht naar contacten met de vele andere groepen actieve vrijwilligers binnen ie-net en de grote ingenieurs-gemeenschap, het bedrijfs- en verenigingsleven in de regio. Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen en in gezamenlijke activiteiten.

Volg de activiteitenkalender of de nieuwsbrief en kom eens af als een onderwerp je aanspreekt.

Peter Welvaert, voorzitter                               Erwin Debutte, ondervoorzitter

ie-net Waasland en Oost-Vlaanderen organiseren jaarlijks samen het NieuwjaarsNetwerkEvent.  
Promotie voor uw bedrijf ? Vraag het sponsorpakket aan ovl@ie-net.be .