MENU Menu
of
ie-net brabant brussel
Home / Afdelingen / ie-net Brabant - Brussel

ie-net Brabant - Brussel

ie-net Brabant-Brussel is het resultaat van een fusie tussen KVIV Brabant en VIK Vlaams-Brabant/Brussel.

Voorzitter Robert Paternoster: “Op dat vlak zijn wij pioniers. Wij zijn als allereersten samengegaan en we zijn daar fier op. Wij hadden het geluk beide vorige besturen mensen telden die geloofden in de eenmaking van de ingenieursverenigingen. We organiseren inmiddels al zowat vier of vijf jaar systematisch activiteiten samen tot grote tevredenheid van alle deelnemers. Na een jaar experimenteren organiseerden we eerst regelmatig bestuursvergaderingen samen om dan in het najaar van 2013 effectief te fuseren.”

De activiteiten verschillen niet tegenover vroeger. Ze mikken niet specifiek op burgerlijk of industrieel ingenieurs.

“De voordelen zijn evident: je krijgt meer daadkracht, een sterkere organisatie, een ruimer doelpubliek, meer belangstelling voor je activiteiten. En er is één groot nadeel verdwenen: je hoeft namelijk niet meer uit te leggen waarom er twee verschillende verenigingen zijn. Aan jongeren krijg je dat dus bijvoorbeeld niet meer uitgelegd.”

De meeste activiteiten die ie-net Brabant/Brussel organiseert, vinden in de eigen regio plaats.

“Voor sociale activiteiten in de brede betekenis van het woord ben je niet snel geneigd om verre verplaatsingen af te leggen. Wij vinden een regionale werking vooral belangrijk voor het netwerk: vrienden maken, vriendschappen onderhouden, de gezelligheid, … Voor de ingenieursvereniging is expertise zeker ook belangrijk, maar dat moet je op nationaal vlak organiseren.”