MENU Menu
of
Hygienic engineering design for food and pharma
Home / Afdelingen / Hygienic engineering & design for food and pharma

Hygienic engineering & design for food and pharma

De ie-net expertgroep ‘Hygienic Engineering & Design for Food and Pharma’ focust zich op het hygiënisch ontwerp van procesapparatuur, procesruimten en nutsvoorzieningen bestemd voor de productie van levensmiddelen of (bio)farmaceutische producten. Deze drie niveaus moeten ook perfect hygiënisch in elkaar geïntegreerd zijn wil men kwaliteitsvolle producten produceren die voldoen aan de hedendaagse wetgeving en kwaliteitsnormen; nationaal en internationaal. Reiniging, desinfectie en hygiënisch onderhoud zijn eveneens 3 basisvereisten om producten te produceren die veilig zijn voor consumptie.

Waar farmaceutische bedrijven al een lange traditie hebben in het hygiënisch concipiëren van hun systemen, is dit bij levensmiddelenbedrijven en hun leveranciers vaak nog niet het geval. Sommige Vlaamse apparatenfabrikanten zijn al koplopers op nationaal en inter-nationaal vlak, maar anderen hinken nog ver achterop. De kennis rond het hygiënisch concipiëren en optrekken van fabrieken voor de levensmiddelen- of farmaceutische industrie is in Vlaanderen zelfs bijzonder beperkt. Verder wordt er al jaren veel aandacht geschonken aan water- en lucht-behandelingssystemen, maar de infrastructuur voor procesgassen, proceslucht, culinaire/farmaceutische stoom en vacuüm blijft vaak stiefmoederlijk behandeld.

De expertgroep ‘Hygienic Engineering & Design for Food and Pharma’ wil daarom fungeren als doorgeefluik van kennis, gegenereerd binnen de expertgroep zelf, European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG Belgium/international), 3-A Sanitary Standards, ASME BPE en International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE).

Onze voorkeur gaat uit naar activiteiten die kunnen rekenen op de gemeenschappelijke belangstelling van de voeding- en farma-sector. Er worden natuurlijk ook activiteiten specifiek voor de levensmiddelen- of farmaindustrie georganiseerd. Voor de avondlezingen komen sprekers met specifieke ervaring of kennis rond het vooropgestelde thema aan bod. De expertgroep organiseert jaarlijks eveneens één of twee bedrijfsbezoeken.

Conclusie:
De expertgroep ‘Hygienic Engineering & Design for Food and Pharma’ stelt zich tot doel de behoeften van actieven uit de voedings- en farmasector, bij toeleveranciers, academici, studenten en andere geïnteresseerden (leden op rust) in te vullen.