MENU Menu
of
Geotechniek
Home / Afdelingen / Geotechniek

Geotechniek

... gepassioneerd door ondergrond

Als expertgroep Geotechniek willen we de geotechnische expertise in Vlaanderen delen en verspreiden. Onze aandacht gaat daarbij uit naar geologie, grondonderzoek en monitoring, ontwerp en uitvoering funderingen, grondkeringen en watergebonden infrastructuur. Ook de geotechnische aspecten van saneringen, en milieugeotechniek behoren tot ons interessegebied.

Om deze missie van kennisoverdracht waar te maken verzorgen we cursussen en studiedagen, waarbij een sterk toepassingsgerichte aanpak centraal staat. Waar mogelijk zoeken we voor onze studiedagen een specifiek kader op, buiten het vertrouwde Ingenieurshuis in Antwerpen.

Zowel mensen uit de academische wereld, vertegenwoordigers van onderzoekscentra, aannemers als studiebureaus maken deel uit van onze expertgroep. Naast een brede vertegenwoordiging van de geotechnische wereld zetten we ook in op een evenwichtig leeftijdsprofiel: een dynamisch team met ervaren en jonge mensen.

We trekken deze lijn ook verder door in onze werking en betrekken jongeren actief in onze activiteiten (lezingen, cursussen …). Kaderend in dit concept organiseren we om de 2 jaar het Jongerenforum Geotechniek. Dit Jongerenforum biedt een uitstekende gelegenheid voor jonge geotechnici om hun projecten voor te stellen, ervaringen te delen en te netwerken met collega’s uit het geotechnische vakgebied.

Basispijler van de kennisoverdracht door onze expertgroep vormt de 3-jaarlijkse cyclus van cursussen Grondmechanica : Basiscursus, Gevorderden cursus en Cursus Uitvoerings- en Funderingstechnieken. Met deze cursussen wordt gebundelde informatie en kennis verstrekt over de state of the art in de geotechniek.

Met de organisatie van studiedagen spelen we in op nieuwe ontwikkelingen in ontwerp en uitvoering en thema’s die actueel en/of belangwekkend zijn.

Tenslotte organiseren we jaarlijks samen met onze zustervereniging KIVI, de Geotechniekdag, alternerend in België en Nederland.