MENU Menu
of
Energie elektrotechniek
Home / Afdelingen / Energie - elektrotechniek

Energie - elektrotechniek

Ambitie

De expertgroep Energie van ie-net beoogt een creatief, innovatief en ondernemend forum te vormen waar ingenieurs uit het energiedomein hun kennis in een brede technologische diversiteit met elkaar kunnen delen.

Anticiperend op de toekomst, vanuit de expertise, motivatie en gedrevenheid van elk lid van de expertgroep, beoogt deze een verrijkend, onafhankelijk en betrouwbaar intermediair te vormen tussen industrie en maatschappij met geloofwaardige en ervaringsgebaseerde kennisdoorstroming.

Ie-net en zijn expertgroep Energie inspireert zijn ingenieurs om hun kernwaarden en beoogt het genereren van vertrouwen in de ingenieurswereld.

Visie

De expertgroep Energie wil inzetten op de rijke cultuur die ing.’s en ir.’s  bezitten en dit faciliteren door autonome, zelfstandige, thematisch werkende vrijwilligers over de grenzen van bedrijven heen te stimuleren in hun creativiteit, innovatief denken, ondernemingszin en gepassioneerd handelen in een netwerk waar de theorie aan de praktijk getoetst wordt.

De expertgroep is er eveneens van overtuigd dat iedereen technologie wil in functie van waarde en comfort. In een steeds complexere en steeds sneller veranderende wereld waar energie één van onze grootste uitdagingen wordt, zijn ingenieurs noodzakelijk voor de realisatie van die technologieën.

Anticiperend op nieuwe trends in technologie en energiebehoeften, wil ie-net als Life Long Learning centrum de uitdaging aangaan de “old school” en “nieuwe media” aanpak van energietransitie vanuit een brede diversiteit aan oplossingen en een coherente aanpak realiseren.  Hiervoor wil de expertgroep energie, in samenwerking met het brede werkveld, state of the art activiteiten genereren.

De expertgroep Energie wil zijn bekendheid bij de afgestudeerde ingenieurs in een duidelijker daglicht plaatsen, zodat er meer vrijwilligers betrokken raken bij de missie en werking. Zo worden de toekomstige energetische uitdagingen in een multidisciplinaire context geplaatst.

Tot slot willen we een meerwaarde creëren voor de ingenieur, de industrie als maatschappij door het streven naar een cultuur waarin alle stakeholders actief reflecteren en participeren.