MENU Menu
of
Bouwfysica gebouwentechniek en architectuur
Home / Afdelingen / Bouwfysica, gebouwentechniek en architectuur

Bouwfysica, gebouwentechniek en architectuur

De expertgroep Bouwfysica is op het einde van de jaren tachtig ontstaan uit de expertgroep akoestiek en thermische isolatie. De expertgroep behandelt alle thema’s van de bouwfysica, d.w.z. warmte en massatransport, bouwakoestiek en lichttechniek.

De toepassing in de praktijk van deze kennis bij een prestatiegesteunde ontwikkeling van de bebouwde omgeving is belangrijk:

  • op het vlak van ontwerp en uitvoering van bouwdelen (gevels, daken, vensters,...),
  • de energieprestatie van gebouwen, het binnenmilieu (thermisch comfort, o.a. zomercomfort, luchtkwaliteit, visueel comfort, akoestische kwaliteit)
  • duurzame ontwikkeling,

De installatietechniek (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting,...) alsook de interactie tussen het gebouw en de installaties vormen tevens een belangrijk actiedomein van de expertgroep.

De bouwwereld heeft te maken met een heleboel normen en wetten. Daarom is de problematiek hierrond een belangrijk aandachtspunt bij heel wat activiteiten van de expertgroep. Zowel informatie over de wetgeving en normen als een kritische evaluatie ervan en een eventuele noodzaak tot verbetering komen aan bod. De expertgroep schenkt ook aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, o.a. op het vlak van bouwdelen en installaties.

In 2010 werd de expertgroep verruimd met de leden van de expertgroep Architectuur en werd de naam gewijzigd in expertgroep Bouwfysica, gebouwentechniek en architectuur.