MENU Menu
of
Vragen die tijdens het panelgesprek aan bod zullen komen
Home / Vragen die tijdens het panelgesprek aan bod zullen komen

Vragen die tijdens het panelgesprek aan bod zullen komen

1. De ADR procedures
• Hoe lang duurden de procedures (vanaf aanvraag tot finale beslissing)?
• Werden de kalenders nageleefd?
• Hoe intensief waren hoorzittingen? Gingen ze de nacht in?
• Werden procedures opgeschort of afgebroken omdat partijen aanleiding zagen om een minnelijke schik-king te treffen?
• Is er toegevoegde waarde in de tussenkomst van een arbitrage-instituut (ICC, Cepani, …)?
• Hoe gemakkelijk kan een partij de procedure boycotten (bv. geen betaling fees)?
• In welke mate zijn de procedures beperkt door weigeringen of dergelijke van onderaannemers of leveran-ciers om tussen te komen? 
• Zijn er onderzoeksmaatregelen of dergelijke opgelegd? Zijn die nageleefd (bv. verplichting om bankgarantie te verlengen)?
• Was er “third party funding” bij uw ADR? 

2. De adjudicator(en), bemiddelaar(s) en arbiters(s)
• Wie heeft ze aangesteld?
• Werd hun aanstelling door een partij betwist?
• Wat was hun opstelling: passief, reactief, proactief, interactief, …?
• Waren ze deskundig (bv. ingenieurstitel), ook in de bouw?
• Was het van belang dat ze ervaring hadden met (het management van) meer- en minwerken, claims, enz.?
• Was het van belang dat de adjudicator(en), bemiddelaar(s) en arbiter(s) een bijzondere opleiding hadden genoten voor die functie?
• Hoe beoordeelt u – die geen advocaat bent – de kwaliteit van de ADR beslissing? 
• Waren ze duur? Waren ze hun geld waard?
• Was er bijstand van een secretaris, junior, trainee? Vervulde die de rol van griffier of meer?
• Had u de indruk dat de wereld van de adjudicatoren/bemiddelaars een “old boys” club is?
• Had u de indruk dat een adjudicator/bemiddelaar/arbiter uiteindelijk toch partijdig was en de belangen verdedigde van de partij die hem had aangesteld? Of meer oor had voor argumenten van personen met eenzelfde beroepsachtergrond (juristen, ingenieurs, …) of nationaliteit.

3. De bewijsvoering
• Konden alle vereiste bewijsstukken verzameld worden of konden partijen ongestraft stukken inhouden?
• Werd er een beroep gedaan op “expert witnesses”? Lijkt u een door de rechtbank aangeduide gerechtsexpert meer geschikt?

4. Beroep
• Is dispuut adjudicatie een vorm van eerste aanleg, in het bijzonder wanneer partijen zijn overeengekomen tot arbitrage?
• Leggen partijen zich neer bij adjudicatie-beslissingen of gaan ze dan verder systematisch onderhandelen of in arbitrage?

5. Vergelijking met een gerechtelijke procedure in België
• Duurden de ADR procedures waarbij uj betrokken was langer?
• Werden er minder, evenveel, meer procedure-argumenten ontwikkeld?
• Wordt er terecht of ten onrechte minder gebruik gemaakt van getuigen in de gewone rechtbank?
• Maken gewone rechtbanken te weinig gebruik van de “afstapping ter plaatse”
• Werden er minder, evenveel, meer tussenbeslissingen genomen door adjudicator(en), bemiddelaar(s), ar-biters?
• Had u de indruk dat bij ADR er meer “door de vingers” wordt gezien (illegaal bekomen bewijsmiddelen, kartelafspraken, schendingen mensenrechten, e.d.)?
• ADR: minder of meer wachten en nog eens wachten?
• Een rechtbank heeft één zittingszaal; ADR omhelst al snel de huur van 1 zaal en 4 break-out rooms. Wat is uw beoordeling hiervan?
• Begrijpt u dat er in de gewone rechtbanken gepleit wordt zonder power point presentatie? 
• Wat heeft uw voorkeur: fysische zittingen of MS Teams, Skype, etc. pleidooien?

6. Advocaten
• Kwamen er advocaten tussen in de procedure?
• Waren de advocaten de exclusieve spreekbuis of werden de vertegenwoordigers van partijen betrokken in de procedure?
• Hadden zij toegevoegde waarde?

7. Confidentialiteit
• Hoeveel lekt uit? Tijdens of na? Wie lekt?
• Wat is confidentialiteit waard als een partij zich kan voorzien bij de gewone rechtbank (vernietiging arbitraal vonnis e.d.)?

Tijdens het debat krijgt u de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen.