MENU Menu
of
Strategie
Home / Strategie

Strategie

De raad van bestuur van ie-net ingenieursvereniging heeft in de eerste helft van 2017 een strategische analyse gemaakt waarin de huidige situatie werd geëvalueerd en de fundamentele activiteiten voor ie-net in kaart werden gebracht. De strategische ambities van de huidige raad van bestuur zijn vertaald naar een Strategisch plan voor de periode 2017 tot 2022. De implementatie van de strategie gebeurt door de algemeen directeur op basis van een operationeel plan in samenspraak met de raad van bestuur. Op de algemene vergadering zal de raad van bestuur verslag uitbrengen over de evolutie en realisatie van de strategische ambities.

Het strategisch plan beschrijft 3 prioritaire activiteitsdomeinen:

ie-net wil tegen 2022 marktleider zijn voor kennisdoorstroming in het domein van de ingenieur in de brede betekenis van het woord.