MENU Menu
of
Raad van bestuur
Home / Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

De beslissingen van het bestuursorgaan hebben betrekking op de interne problematieken van de vzw. 

Het bestuursorgaan:

  • heeft een algemene bevoegdheid betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging. 
  • is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet en de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verlenen. 
  • is aansprakelijk voor alle handelingen gesteld door zijn leden in het kader van zijn algemene bevoegdheid betreffende het bestuur van de vereniging.
  • beschikt over de algemene bevoegdheid betreffende de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.

Het bestuursorgaan van ie-net ingenieursvereniging vzw oefent zijn bevoegdheden uit als college.

Uitsluitend de algemene vergadering heeft de bevoegdheid om bestuurders te benoemen of af te zetten. Tijdens de algemene vergadering worden zij benoemd bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bekijk hier de samenstelling van het bestuursorgaan.