MENU Menu
of
Piping engineering 16 september 2021
Home / Piping & Engineering: Componenten & Constructiecodes

Piping & Engineering: Componenten & Constructiecodes

Componenten - TBC 
De piping componenten module beschrijft de verschillende types van piping componenten die nodig zijn om ‘pipe routings’ op een juiste manier te ontwerpen. De selectie van de te gebruiken materialen en de geschikte materiaalsoort steunt meestal op voorafgaande ervaringen in evenwaardige opstellingen en/of opstellingen met hogere eisen,… maar dit kan op lange termijn leiden tot ‘overkill’ in het uit te voeren design Het is dus van het grootste belang dat een juiste evaluatie/balans wordt opgemaakt over de te stellen eisen aan de gebruikte componenten, die in overeenstemming met de gestelde eisen qua druk, temperatuur en materiaal gebruik.

 

Constructiecodes 
Constructiecodes kunnen aangewend worden om overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de PED te bewijzen. Deze codes kunnen EN normen zijn (geharmoniseerd met PED) of andere, meestal met een internationaal karakter.