MENU Menu
of
Nieuws
Home / Nieuws / Save the date: JAV & AVP
05/10/2018
Algemeen

Save the date: JAV & AVP

Noteer alvast in uw agenda: Jaarlijkse Algemene Vergadering op donderdag 13 december 2018

De mandaten van de huidige (12) bestuurders lopen ten einde. Ingevolge de implementatie van het rotatiesysteem worden tijdens deze JAV 4 bestuurders voor een mandaat van 1 jaar en 4 bestuurders voor een mandaat van 2 jaar herbenoemd. De overige 4 bestuurders worden benoemd voor de statutaire periode van 3 jaar. 
Meer over deze verkiezing / het officieel formulier kandidatuur bestuurder 
Meer info volgt later.
 

Actieve Vrijwilligersplatform over de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur: u komt toch ook?

Noteer ook dit alvast in uw agenda: AVP (Actieve Vrijwilligersplatform): donderdag 15 november 2018

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt de raad van bestuur vernieuwd volgens het vorig jaar goedgekeurde rotatiesysteem. Dit, en de werkwijze voor verkiezing van bestuurders worden op dit AVP in herinnering gebracht en verder toegelicht.
Meer informatie volgt later.