Nieuwe lerarenopleiding Engineering & Technologie

Vanaf eind september 2017 start KU Leuven op de Technologiecampus Gent met een nieuwe lerarenopleiding Engineering & Technologie die zich specifiek richt op mensen met een ingenieursopleiding. Om de interesse van jongeren in technologie te stimuleren is er nood aan enthousiaste leraren met een stevige achtergrond in toegepaste wetenschap en technologie. Leraar-ingenieurs kunnen een meerwaarde betekenen zowel voor de klassieke technologische vakken als voor het vakoverschrijdende geïntegreerde STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) onderwijs.

Denk je er als ingenieur aan om leraar te worden? Op de website van KU Leuven vindt u meer informatie.

© IE-NET 2016