MENU Menu
of
Nieuws
Home / Nieuws / Covid-19 Alternatieve Dispuut Preventie & Oplossing
17/04/2020
Gerechtsdeskundigen

Covid-19 Alternatieve Dispuut Preventie & Oplossing

Projectontwikkeling, Design, Build & Maintenance (DBM) en andere werven gaan op diverse manieren lijden onder de Coronacrisis. De sector verwacht ellenlange juridische procedures over: ja dan neen overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, de invloed van de nieuwe beschermingsmaatregelen vanwege de overheid, recht op termijnverlenging en/of financiële compensaties, goede trouw, enz. Zulke discussies reflecteren slecht op de relaties op de werf en verlammen onnodig de thesaurie en de financiële planning van partijen. 

We stellen vast dat al te veel en oeverloze twisten kunnen vermeden worden door een beroep te doen op alternatieve procedures zoals:

  • Bemiddeling
  • Deskundigenonderzoek
  • Adjudicatie
  • Bindende derdenbeslissing
  • Contract-heronderhandeling

Om deze alternatieven te doen lukken bij aannemingsprojecten is de tussenkomst vereist van experten met een bijzonder profiel:

- Ervaren in de uitvoering;
- Goed bekend met de uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten respectievelijk private (onder)aannemingscontracten;
- Beslagen in de analyse van planningen (float e.d.) en claims (% overhead, algemene kosten & winst, e.a.)
- Snel beschikbaar en inzetbaar;
- Proactief; en
- Voldoende onafhankelijk van aannemers en/of opdrachtgevers.

De Deelgroep ie-net Ingenieur-Deskundigen stelt momenteel een lijst samen van personen die aan dit profiel beantwoorden (al dan niet erkende bemiddelaars, dispuutpreventiespecialisten, adjudicators en zulke meer). In eerste instantie zijn dat leden van ie-net en personen uit de daarmee verbonden netwerken. Die personen stellen zich beschikbaar om op korte termijn het dossier dat opdrachtgevers en/of -nemers hen voorleggen uit te vlooien. Vervolgens, desgevallend na opvraging van bijkomende documentatie en verduidelijkingen evenals via overleg en eventueel hoorzittingen, zullen zij pogen te bemiddelen of desgewenst een (bindende) uitspraak doen.

Aannemers, bouwheren, enz. die een beroep willen doen op een expert nemen a.u.b. contact op via onderstaand e-mailadres. Zij duiden kort aan: 
- welk resultaat ze wensen (bijvoorbeeld een tussenbeslissing die partijen zullen respecteren tot uitspraak door de rechter); en,
- welk het ideaal profiel is van de expert (technicus, kennis van Primavera, enz.).
Wij bezorgen de aanvrager zo snel mogelijk enkele cv's van potentieel geschikte personen. Vervolgens kan de aanvrager met de persoon van zijn keuze in contact treden en de nodige afspraken maken inzake onafhankelijkheid, belangenconflicten, procedure, confidentialiteit, honoraria, verzekering, enz. 

Kandidaten voor opname op de lijst kunnen eveneens terecht op onderstaand adres (a.u.b. cv en korte motivatie onder verwijzing naar de profielvereisten).

E-mail: deelgroepdeskundigen@ie-net.be

ie-net is geen arbitrage-instituut of erkend bemiddelaar. De ingenieursvereniging wil enkel in moeilijke tijden bijdragen aan kortetermijnpreventie en het oplossen van coronadisputen in de cluster van de projectontwikkeling, ontwerp en uitvoering. Wij verlenen de hierboven beschreven dienst (introductie bij geschikte profielen) gratis. De aanvragers dragen het risico van de geschiktheid van personen met wie ze effectief in zee gaan voor een alternatieve dispuut resolutieprocedure. Evenzo dragen partijen het risico wanneer het verhoopte resultaat niet wordt behaald, er neveneffecten zijn, enz. ie-net wijst in dat verband alle aansprakelijkheid af.