MENU Menu
of
Nieuws
Home / Nieuws / In memoriam Roger Verbruggen, bestuurslid ie-net ı VIK Mechelen
05/03/2019
ie-net-vrijwilligers

In memoriam Roger Verbruggen, bestuurslid ie-net ı VIK Mechelen

Elk jaar houdt de lokale afdeling van onze ingenieursvereniging, zoals de statuten dat voorschrijven, een algemene ledenvergadering. Elk jaar keken en kijken wij vol verwachting uit of er zich nieuwe geïnteresseerde leden aanmeld(d)en voor ons Mechels bestuur ... ook dat jaar dus. 

Onze algemene vergaderingen konden en kunnen nog steeds niet op heel veel belangstelling rekenen van onze druk bezette leden ... ook toen niet. 

Maar de ervaring had ons geleerd dat als er iemand zich via deze gelegenheid aanmeldt, het een zeer waardevol iemand is ... en dat was toen, ruim twintig jaar geleden, niet anders. 

Inderdaad, Roger Verbruggen, een geboren Mechelaar en industrieel ingenieur elektro-mechanica na 7 jaren avondlijke studie in Antwerpen, meldde zich vrijwillig en kandideerde als lid voor ons bestuur. 

De vergadering was zeer verheugd dit nieuwe bloed te mogen verwelkomen en, zoals later ook is gebleken, volkomen terecht ! 

Roger zou zich de daarop volgende jaren niet alleen tonen als een zeer geïnteresseerde en geëngageerde collega, die niet enkel over treinen en zijn werk bij de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen, de N.M.B.S., kon babbelen. 

Hij was ook iemand die onze beroepsbelangen in het algemeen en de werking van onze lokale afdeling in het bijzonder, zeer ter harte nam. 

Roger bleek al vlug ook een zeer innemende persoonlijkheid en werd aldus niet alleen een bestuurslid, maar evenzo een zeer gewaardeerde vriend binnen onze Mechelse bestuursgroep. 

Hij was regelmatig aanwezig op onze activiteiten en mengde zich met steeds meer kennis van zaken in de bestuurlijke aangelegenheden en de soms pittige discussies die dat meebracht. 

Als Roger zich, na bespreking en de nodige bedenkingen, een idee had gevormd, was hij nog moeilijk te overtuigen om van gedacht te veranderen. Roger was steeds duidelijk in zijn standpunt en een man van zijn woord. 

Roger was ook een man van de techniek en de toepassing ervan. 

Toen Hugo een aantal jaar geleden het initiatief nam, om met onze afdeling deel te nemen aan de jaarlijkse wetenschapsweek van de Vlaamse Gemeenschap, werd Roger zijn vaste medewerker om de bedachte toepassingen in praktijk te brengen. Hij liet zich op de dag zelf opmerken als een toegewijde lesgever en een geestige animator voor de jeugdige deelnemers van onze druk bezochte stand. 

Na een ruim aantal jaren lid te zijn geweest van onze raad van bestuur en na het overlijden van onze eminente collega en voorzitter Jan Wauters, gebeurde het dat er een nieuwe voorzitter moest aantreden. Doordat Luc Schoenmakers deze taak op zich ging nemen, kwam de functie van penningmeester open te staan. Roger werd aangezocht en hij nam na de nodige bedenktijd de uitdaging aan. 

Zo heeft Roger zich gedurende bijna 9 jaar bekwaam gekweten van deze taak. Wij hadden gehoopt hem nog vele jaren deze functie te kunnen zien vervullen. 

Helaas werd Roger, 64 jaar en amper 4 jaar geleden met verdiend pensioen, getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Het nieuws viel als een bom in ons midden. 

Op donderdag 14 februari jl moest onze voorzitter bij de aanvang van de bestuursvergadering melden, dat Roger het weekend daarvoor bij hoogdringendheid werd opgenomen in het ziekenhuis. 

Dat de ziekte deze toch sterk ogende mens zó snel zou onderuit halen, was niet te voorzien. Op woensdag 27 februari, goed 14 dagen na zijn opname én nog vóór onze volgende maandelijkse vergadering, bracht zijn echtgenote Anne ons het trieste nieuws van zijn overlijden. 

Wij zijn als collega en als mens, zeer bedroefd over het veel te vroege heengaan van onze goede vriend Roger. We zullen de aangename herinneringen aan deze gewaardeerde collega steeds in onze harten meedragen. 

Het bestuur van ie-net|VIK-Mechelen