MENU Menu
of
Kmo portefeuille
Home / KMO Portefeuille

KMO Portefeuille

Hervorming kmo-portefeuille vanaf januari 2023

Vanaf januari 2023 beperkt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille zich tot een aantal toekomstgerichte thema's. De toekomstgerichte thema's kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.
Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille.
Ook zal een kwaliteitskamer waken over de conformiteit en kwaliteit van gesubsidieerde opleidingen en adviezen.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. .
Een kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

Voor wie?

De subsidie is toegankelijk voor KMO’s die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. KMO’s zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers, maximaal 50.000.000€ omzet en maximaal 43.000.000€ balanstotaal. Dit wordt bekeken op groepsniveau. KMO’s die in handen zijn van grotere ondernemingen of voor meer dan 25% overheidskapitaal hebben, zijn uitgesloten van subsidie. 
Hier meer info over de voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de grootte van de onderneming verschilt de subsidiegraad én het jaarlijkse subsidieplafond.

 • Kleine ondernemingen (<50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen
  30% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro)
 • Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen
  20% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro)

NIEUW: verhoogde steun voor cybersecurity opleiding of advies. Sinds kort kan je als kleine of middelgrote onderneming voor beperkte cybersecurity trajecten een hoger steunpercentage krijgen.

 • Kleine ondernemingen genieten van een hogere tussenkomst van 45%
 • Middelgrote ondernemingen: 35%
 • Tot maximaal € 7.500 per jaar.

ie-net: geregistreerde dienstverlener - erkenningsnummer DV.O217461

ie-net ingenieursvereniging is een geregistreerde dienstverlener voor opleidingen. Het ie-net erkenningsnummer is DV.O217461.
Maak dus zeker gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30%.

Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiering?

 • Opleidingskost (excl BTW)
 • Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
 • Cursusmateriaal, mits het uitsluitend gebruikt wordt voor de opleiding
 • Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100 euro

Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiering?

Deze kosten kunnen niet betaald worden met de KMO-portefeuille. Ze worden rechtstreeks betaald aan ie-net ingenieursvereniging

 • BTW (ie-net is vrijgesteld van BTW)
 • Cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Voor u subsidies kan aanvragen bij de KMO-portefeuille moet u uw onderneming éénmalig registreren. Hierbij wordt gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden en dus toegang kan krijgen tot de applicatie.

Bij het aanvragen van uw kmo-portefeuillesubsidie schrijft u zich eerst in voor de opleiding, vooraleer u een KMO-aanvraag indient.
U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na  de start van de opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Aanvragen verlopen volledig geautomatiseerd via de online applicatie op www.kmo-portefeuille.be. U vult de gevraagde gegevens in van de opleiding waarvoor u een subsidie vraagt en selecteert ie-net ingenieursvereniging als  dienstverlener.
De applicatie berekent hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt betalingsinstructies waarmee u uw aandeel stort in de KMO-portefeuille, die er dan de subsidie bij voegt.
Na ontvangst van de factuur van ie-net ingenieursvereniging moet u nogmaals naar de online applicatie gaan om het geld door te storten naar ie-net.

Meer vragen?

Bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be
Meer toelichting op de website www.kmo-portefeuille.be
Of neem contact op met de verantwoordelijke opleidingen Christine Mortelmans:  Christine.mortelmans@ie-net.be  of 0489 55 55 59 

 

Bron: VLAIO: www.kmo-portefeuille.be